19 dec 2013

Ny ekonomisk förvaltare, avgiftsavisering

Av styrelsen | 2013-12-19 20:58

BoNea Förvaltning AB har fått förtroendet att ansvara för den ekonomiska förvaltningen av bostadsrättsföreningen från 1 januari 2014. På hemsidan, www.bonea.se, kan ni läsa mer.

Avier för första kvartalet 2014 är utskickade, men då vi upplevt problem med postutdelningen och vikten av avgiftsavisering innan julhelgen har vi den 20 dec delat ut dem i postlådorna – utöver postade avier.

För de som sedan tidigare är anmälda för autogiro fortsätter detta som vanligt; för de som nu vill anmäla sig för autogiro finns blankett. Det blir också möjlighet att få avierna via e-post – anmälan/avanmälan via brf@bonea.se med uppgift om e-post, namn, förening och lägenhetsnummer (n-nnnn).

30 nov 2013

Varmvattendebitering

Av styrelsen | 2013-11-30 19:41

varmvattenmätareI december aviseras bostadsavgift för period jan/feb/mar 2014. Samtidigt aviseras även varmvattenförbrukningen.

Avläsningsperioden för debitering av varmvattenförbrukning ändras i samband med denna avisering. Likt tidigare debiteras varmvattenförbrukningen för tre månader på första månaden i kvartalet – men avläsningsperioden justeras närmare aviseringstillfället. (OBS. första perioden förlängd för att komma ikapp).

Varmvattenförbrukning 1/7-1/12 2013 (5 månader) aviseras i mitten av december och debiteras på januari månads avgift, därefter:

 • 1/12-1/3 (3 månader) debiteras på april månads avgift
 • 1/3-1/6 (3 månader) debiteras på juli månads avgift
 • 1/6-1/9 (3 månader) debiteras på oktober månads avgift
 • 1/9-1/12 (3 månader) debiteras på januari månads avgift

Vid debiteringstillfället utgår även en avgift för varmvattenavläsning. Avgiftens storlek utgår från föreningens kostnad för tjänsten. För 2014 är föreningens avgift till medlemmarna 66,40 kr/kvartal.

30 nov 2013

Varmvattenproblem

Av styrelsen | 2013-11-30 19:02

maskinfelVi har just nu problem med varmvattnet – både vad gäller temperatur och tryck. Felsökning pågår.

29 nov 2013

Planer på studentbostäder vid Måsen 14

Av styrelsen | 2013-11-29 07:11

Lunds kommunUppdaterad – överklagan inlämnad:

Styrelsen har fått brev från Stadsbyggnadskontoret i Lund med anledning av inkommen ansökan om bygglov för studentbostäder vid grannfastigheten Måsen 14 (Tärnvägen 10 A-E):

Grannehörande, Studentbostäder vid Måsen 14

Styrelse för Brf Lund Väster 2 respektive Brf Lund Väster 3 har i ett gemensamt brev till Byggnadsnämnden sagt nej till dessa planer:

Synpunkter avseende studentbostäder vid Måsen 14

Sydsvenskan har 2013-10-17 uppmärksammat planerna:

Vårdlokaler-kan-bli-studentboende

Byggnadsnämnden beviljade tidsbegränsat bygglov (2013-10-17) för ändrad användning från vårdlokal och kontor till korridorrum för studenter samt för utvändig ändring med ny utrymningstrappa.

Styrelse för Brf Lund Väster 2 och Brf Lund Väster 3 har i ett gemensamt brev till Länsstyrelsen i Skåne överklagat beslutet:

Överklagan studentbostäder vid Måsen 14

27 nov 2013

Tända julgran

Av styrelsen | 2013-11-27 20:22

julgranSöndagen den 1:a december kl 16.00 tänder vi granen på inner­gården. Samtidigt bjuds på glögg och pepparkakor.

Hjärtligt välkomna!

/Styrelsen Brf Lund Väster 2 och Brf Lund Väster 3

26 nov 2013

Hyra och avgifter 2014

Av styrelsen | 2013-11-26 00:04

Vid styrelsemöte 2013-11-25 beslöts hyra och avgifter för 2014 enligt följande:

Årsavgift lägenhet: oförändrad
Hyra garageplats: bil 650 kr/mån
MC/moped 325 kr/mån
Kabel-tv/bredband/
telefoni:
216 kr/mån likt kostnad till leverantör
Varmvatten: 48,36 kr/m3 5% höjning, likt kostnadshöjning för fjärrvärme
Varmvatten-
avläsningsavgift:
66,40 kr/kvartal likt kostnad till leverantör
Pantsättningsavgift: 1% prisbasbelopp, 444 kr 2014 likt kostnad till förvaltare
Överlåtelseavgift: 2,5% prisbasbelopp, 1110 kr 2014 likt kostnad till förvaltare

 

17 nov 2013

Cykelrensning, del 2

Av styrelsen | 2013-11-17 21:55

CykelCykelgaragen är uppställningsplats för cyklar i funktionsdugligt skick.

Vi har 2013-11-16 genomfört städning av cykelgaragen och transporterat bort ej märkta cyklar. Dessa är nu uppställda i vårt förråd och återfås mot beskrivning.

För återtagande kontakta ordförande Lars-Erik Dahlström.

Se även Cykelrensning

11 nov 2013

Upphandling nya förvaltare

Av styrelsen | 2013-11-11 22:23

Under hösten har styrelsen arbetat med upphandling av nya förvaltare då kontrakt med JM och Lawes går ut. Styrelsen har handlat upp ny förvaltning inför 2014 enligt följande:

 1. Ekonomisk förvaltning – BoNea Förvaltning, start 2014-01-01
 2. Fastighetsskötsel – Städexperten Fastighetsservice, start 2013-12-20
 3. Trappstädning – Städexperten Fastighetsservice, start 2013-12-20
 4. Utemiljö och garage (Måsen GA:8) – Städexperten Fastighetsservice, start 2013-12-01. Driften delas med Brf Lund Väster 3 (delägarförvaltning).
 5. Övriga gemensamhetsanläggningar (Måsen GA:4-7; GA:9) handhas av Samfällighetsföreningen Lund Väster där föreningen är representerad. Föreningens kontaktperson, se länk. Se även Gemensamhetsanläggningar.

Ekonomisk förvaltning handhar föreningens ekonomi, register och arkiv. Avgifts- och hyresavisering kommer fr.o.m. dec 2013 att komma från ny förvaltare. Arbete pågår att verifiera att befintligt Autogiromedgivande kan överföras till ny förvaltare. Nyhet är möjligheten att erbjuda aviseringen per e-post (vilket även minskar föreningens portokostnader). Senast i samband med avisering i dec 2013 kommer mer info om Autogiromedgivande och E-postavisering (i följebrev). Föreningen får även ny fakturaadress i samband med detta. Kontakt med ekonomisk förvaltare – se länk.

Fastighetsskötsel och trappstädning avser inre drift och skötsel av våra installationer (t.ex. värme-, vatten- ventilationsutrustning och belysning) samt städning, m.m.

Skötsel utemiljö och garage har upphandlats tillsammans med Brf Lund Väster 3. Området omfattar gemensamhetsanläggningen Måsen GA:8 och utgör plantering, gräsmatta, lekplats och gångvägar i föreningarna samt garaget.

8 nov 2013

Kallelse garantibesiktning

Av styrelsen | 2013-11-08 20:21

Garantibesiktning (2 års) genomförs 2013-12-09–2013-12-11. Omfattningen är (a) Bygg och mark, (b) El/hiss, (c) VVS och (d) Lägenheter, se kallelse:

Kallelse GB brf Väster_2 del 1

Styrelsen behöver hjälp av medlemmarna för att fånga de eventuella brister vi vill ta upp på garantibesiktningen. Avseende besiktning i lägenhet räknar vi med att lgh-innehavaren själv kan delta och på plats delge sina synpunkter. Exempel som lgh-innehavaren kan förbereda i sin lägenhet är att kontrollera:

 1. väggar/tak med avseende på sprickor
 2. kakel i toalett/badrum/kök med avseende på sprickor
 3. bräddavlopp till diskho/tvättställ med avseende på funktion (inget läckage)
 4. friskluftsintag med avseende på funktion (inte igensatt)

När det gäller övriga besiktningsområden (Bygg och mark, El/hiss, VVS) ber vi att synpunkter skickas till styrelse@brflundvaster2.se, märkt Garantibesiktning senast 2013-12-06.

Vad innebär garantibesiktningen?
Vid garantibesiktningen undersöker besiktningsmannen vilka eventuella fel och brister som har uppstått under garantitiden. I uppdraget för garantibesiktning ingår däremot inte att utföra besiktning av eventuella kvarstående arbeten från slutbesiktningen. Inte heller tar garantibesiktningen hänsyn till fel och brister som uppenbart fanns vid slutbesiktningen men då inte noterades.

Du har rätt att få en avvikande uppfattning antecknad i besiktningsprotokollet. En dylik anteckning är i det närmaste en förutsättning för att i strid mot besiktningsmannens uppfattning kunna driva en byggfelsprocess mot ett påstått försumlig entreprenör.

Fel som upptäcks
Efter besiktningen utfärdar besiktningsmannen ett utlåtande som båda parter får ta del av. De fel som upptäcks i huset och som kan lastas entreprenören ska åtgärdas snarast möjligt om inte föreningen och entreprenören tillsammans kommer överens om något annat. Det ska heller inte kosta föreningen något att åtgärda felet, utan det är upp till entreprenören att bekosta alla omkostnader för fel som kan lastas honom. Om entreprenören anser att han inte kan stå till svars för felen, är det entreprenören som ska bevisa att den inte är upphovet till den skada som uppkommit.

4 okt 2013

Källsortering Grisslevägen 2

Av styrelsen | 2013-10-04 16:41

återvinningKällsorteringen vid Grisslevägen 2 är sedan 1 oktober 2013 klar för användning.

Denna källsorteringen är – precis som källsorteringen vid gästparkering/Grisslevägen 11 – avsedd för Brf Vinkelhaken, Brf Lund Väster 2 och Brf Lund Väster 3 (d.v.s. boende Grisslevägen 1-11, 2-6 respektive 8-14).

Källsorteringen är utrustad med sopkassuner för metall-, plast-, pappersförpackningar, tidningar och färgat/ofärgat glas. För återvinning av batterier hänvisas till källsorteringen vid gästparkering/Grisslevägen 11.

2 okt 2013

Soprumsdörr

Av styrelsen | 2013-10-02 20:16

dörrVi har haft problem med att personer inte kunnat komma in och ut(!) från soprum. Låsbolag har undersökt men inte konstaterat något fel – det troliga är att dörren inte gått in helt i karmen varvid såväl nyckel som vred inte kunnat öppna dörren.

Dörren måste tryckas in helt i karmen för att låskolven skall fungera. Förslagsvis bör man använda dörruppställningsbeslaget när man besöker soprummen.

1 okt 2013

Cykelrensning

Av styrelsen | 2013-10-01 05:22

CykelCykelgaragen är uppställningsplats för cyklar i funktionsdugligt skick. I samband med iordningställandet av cykelgaraget vid Grisslevägen 2 satte JM in alla cyklar, även skrotcyklar, varför vi nu skall göra en rensning.

Vi ber alla märka upp sina cyklar med lägenhetsnummer och eventuellt ta bort cyklar som inte fungerar och ställa dem i sitt förråd. De cyklar som inte är märkta (enligt ovan) till den 1 november 2013 kommer att transporteras bort – gäller alla cykelgaragen.

13 sep 2013

Vattenskada Grisslevägen 4

Av styrelsen | 2013-09-13 20:24

ÖversvämningNatten till 13 sep 2013 inträffade en vattenskada i källaren på Grisslevägen 4. Det rör sig om en koppling avseende tappvatten som gått isär i teknikrum för fjärrvärme. Läckan stoppades under natten och våtdammsugning har genomförts.

Boende ombeds nu att kontrollera sina tillhörigheter i källarförråden och eventuellt göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag.

Avfuktare är sedan lördag 14 sep 2013 installerad. Den gör vad den kan för att torka upp fukten, men medlemmarna måste hjälpa till med att torka/avlägsna fuktskadat gods i förråden.

När det gäller att kasta fuktskadat gods – använd befintlig sophantering, d.v.s. sopkärl för hushållssopor (och det behöver inte bara vara vid Grisslevägen 4 utan vi har som bekant även vid Grisslevägen 2 och 6). Återvinningsbar kartong hänvisas till kasun för pappersförpackningar. Större saker (typ möbler/madrasser) ber vi respektive att åka iväg med till återvinningscentral.

2 sep 2013

Sopberg

Av styrelsen | 2013-09-02 20:57

SopkasunVi vill uppmana att INTE ställa sopor på marken när kassun för källsortering är full. Detta lockar fåglar och råttor att undersöka innehållet – samt vinden som sprider ut innehållet.

Inom kort färdigställs ytterligare kassuner vid Grisslevägen 2 för våra medlemmar, Vinkelhaken och Lund Väster 3. Andra alternativ är att slänga bland hushållssoporna alternativt återvinningscentral, t.ex. Gunnesbo återvinningscentral på Traktorvägen 18, Lund. Extratömning av kassun är nu utförd.

I sammanhanget uppmanas även att kartonger som skall slängas viks ihop så gott det går samt kontroll att de inte fastnar och blockerar inkastet.

30 aug 2013

Plank (avskärmning) uteplats

Av styrelsen | 2013-08-30 08:46

avskärmningLikt inglasning (vindskydd) av balkonger har styrelsen arbetat med att ta fram bygglov för plank (avskärmning) till uteplats. Bygglov är beviljat (se Dokument) – nedan följer en beskrivning.

Utformning Utarbetat förslag består av liggande ribbor i lärk i ett omlottmönster (se ritning). Uppförande görs på två av tre sidor. Högsta höjd på kortsidor 1,8 m; högsta höjd på långsida 1,2 m. Obs! En sida skall vara öppen – några av uteplatserna har en fjärde liten kortsida men denna får inte räknas för att tillgodose kravet. Upprättandet skall vara hantverksmässigt utfört och får inte skada fasad, isolering till garage eller andra försörjningsanläggningar samt inte heller gemensam grönyta/plantering.

Tider Bygglovet upphör att gälla om uppförande inte påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år. Bygglov är sökt för alla marklägenheter (13 st), men det är inte villkorat att alla uppför plank.

Ekonomi; avgift till föreningen Föreningen har stått för kostnaden att ta fram bygglov. Föreningen kommer ta ut en avgift om 500 kr av de medlemmar som beviljas tillstånd av föreningen – detta för att kostnaden på bästa sätt skall fördelas på de som nyttjar bygglovet. Kostnader för upprättande av plank står den enskilde medlemmen för.

Styrelsens tillstånd Uppförande av plank kräver styrelsens tillstånd. Ansökan skickas till styrelse@brflundvaster2.se. I ansökan skall anges:

 1. uppgift om utformning (vilka sidor som får plank), vilken entreprenör man använder och under vilken period som arbetet beräknas pågå
 2. att man uppfyller den utformning som angivits ovan samt att man accepterar att föreningen tar ut en avgift om 500 kr för bygglovskostnader
22 aug 2013

Kvartersfest

Av styrelsen | 2013-08-22 08:56

Hot Dogs on the GrillJM vill passa på att fira att kvarteret Lund Väster är färdigställt genom att bjuda in alla till en kvartersfest.

Grillen tänds upp klockan 16.30 torsdagen den 29:e augusti så passa på att komma förbi så vi tillsammans kan njuta av gården och att få chansen att mingla med nya och blivande grannar!

Det bjuds på korv och dricka. Hoppas ni kan komma.

16 aug 2013

Felanmälan till föreningen

Av styrelsen | 2013-08-16 14:01

Föreningen har öppnat ny e-postadress för felanmälan av teknisk förvaltning och fastighetsskötsel – felanmalan@brflundvaster2.se

Meddelande vidarbefordras till den i styrelsen som vid var tid är kontaktperson för felanmälan. Detta för att underlätta att sätta in t.f. kontaktperson då ordinarie är hindrad.

Se vidare Felanmälan

15 aug 2013

Utebliven ventilation

Av styrelsen | 2013-08-15 16:18

ventilationSedan natten till 14 augusti har vi haft problem med utebliven ventilation vid Grisslevägen 2 och 6.

Felsökning gjord – troligen rör det sig om elektronikfel till följd av åska. Provisorisk reparation i avvaktan på reservdelar.

28 jun 2013

Garageport

Av styrelsen | 2013-06-28 07:52

GarageportVi upplever för tillfället problem (felanmält) med att porten inte alltid stänger efter passage.

Var uppmärksam på att porten stänger – vid problem finns knappsats strax innanför porten där man manuellt kan stänga porten.

25 jun 2013

Bygglovskostnader balkonginglasning (vindskydd)

Av styrelsen | 2013-06-25 08:09

Fasad åt västerSedan tidigare (länk) har föreningen ansökt och beviljats bygglov för balkonginglasning (vindskydd). Kostnaderna för detta skall belasta de som nyttjar bygglovet.

Vid styrelsemöte 2013-06-24 fastställdes att kostnaden per medlem blir 500 kr, vilket är hälften mot vad som tidigare sagts p.g.a. god uppslutning och låga omkostnader. Kostnaden tas ut genom kommande faktura från föreningen.

24 maj 2013

Garagestädning

Av styrelsen | 2013-05-24 08:39

GaragestädningUppdatering:

Garaget skall städas. Garaget under Lund Väster 2 städas 19 juni.

JM bjuder på städningen. Påminnelse kommer sättas upp i anslutning till garaget.

24 maj 2013

Ny styrelse

Av styrelsen | 2013-05-24 06:42

Ny styrelse i föreningen valdes vid föreningens årsstämma 2013-05-23, se länk.

Ny kontaktperson i styrelsen avseende felanmälan teknisk förvaltning och fastighetsskötsel – Bengt Skantz (Grisslev 4-1403) – bengt.skantz@brflundvaster2.se

Ny postadress till föreningen – Brf Lund Väster 2, Grisslevägen 2, 227 32 Lund

19 maj 2013

Byte av ekonomisk förvaltning

Av styrelsen | 2013-05-19 21:15

Vår förening har ekonomisk förvaltning med JM AB t.o.m. 2013. Brev har gått ut till medlemmarna som informerar om att:

 1. JM ABs underleverantörsavtal med Fastum (f.d. UBC) om ekonomisk förvaltning har upphört
 2. För fortsatt betalning via autogiro måste ny Anmälan om autogiro fyllas i (bifogas i brevet)

Styrelsen har erbjudits att i förtid byta ekonomisk förvaltare med anledning härav men valt att behålla JM året ut då vi behöver hösten för att handla upp ny ekonomisk förvaltare inför 2014.

12 maj 2013

Ändrad skylt till handikapparkering

Av styrelsen | 2013-05-12 16:33

HandikapparkeringI samråd med Q-park, som utför vår parkeringsbevakning i området, har skyltning av våra handikapplatser justerats så risken för misstolkning skall minska. Nu gäller:

Parkering för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd i upp till 6 timmar

11 maj 2013

Friskluftintag

Av styrelsen | 2013-05-11 10:35

filter-till-easy-vent-menyStyrelsen har blivit varse att alla friskluftintag inte blivit rätt utförda; att luften inte kan passera friskluftfiltret på avsett sätt (p.g.a. saknad håltagning i vägg eller att plastspärren i väggen inte blivit öppnad).

Vi ber medlemmarna kontrollera sina friskluftfilter – har de suttit där en tid blir de bli gråsmutsiga (rena filter är vita). Om du upptäcker fel på friskluftintaget – gör en felanmälan så JM får möjlighet att åtgärda problemet.

Se även – Friskluftfilter

11 maj 2013

Utemiljö

Av styrelsen | 2013-05-11 09:03

VägarbeteJM närmar sig avetablering. När det gäller kvarstående arbeten lämnar JM följande information:

 • Gården mot Lund Väster 3 – planeras bli klar mitten av juli 2013
 • Cykelförrådet till Grisslevägen 2 – planeras bli klar mitten av juli 2013
 • Sopkasuner vid Grisslevägen 2 – påbörjas efter semestern och planeras bli klar slutet av augusti 2013
 • Avslutande vägarbeten av Grisslevägen – påbörjas efter semestern men ännu ingen meddelad färdigställandetid
14 apr 2013

Godkänd entreprenör inglasning balkong/uteplats

Av styrelsen | 2013-04-14 17:09

Sedan föreningen fick bygglov för inglasning har styrelsen arbetat vidare med att utse entreprenör som uppfyller kraven.

Styrelsen har 2013-04-14 fattat beslut om att godkänna den lösning som Balkong Rutan AB visat för styrelsen vid demonstration samma dag med följande klargöranden:

 • Glas – ofärgat, klart glas
 • Profiler – utförs i kulör RAL 7011 (likt balkongräcken)
 • Stomme vid inglasning utan överliggande balkong – sker utan skada på fasaden och utförs i kulör RAL 7011
 • Plintar vid inglasning uteplats – sker utan skada på isolering till garage eller andra försörjningsanläggningar

Anbud inglasning balkong/uteplats
Anbud från Balkong Rutan AB delas ut i medlemmars brevlåda

Demonstration av inglasning balkong/uteplats
Balkong Rutan AB kommer för att hålla en demonstration och svarar på intresserades frågor – lördagen den 20 april 2013 kl.10:00 i garaget

Ansökan om styrelsens godkännande
Inglasning kräver styrelsens godkännande.
Ansökan görs till styrelse@brflundvaster2.se. Genom att i ansökan hänvisa till ”inglasning balkong/uteplats med Balkong Rutan enligt meddelande 2013-04-14” kan hand­läggningen av ansökan minskas. Annan lösning kräver indi­viduell bedömning.

Föreningen avser ta ut en avgift om 1000 kr av med­lemmar som beviljas tillstånd – detta för att kost­naden på bästa sätt skall fördelas på de som använder bygglovet. Kostnader för inglasning står den enskilde medlemmen för.

7 apr 2013

Årsstämma 2013

Av styrelsen | 2013-04-07 12:49

ÅrsstämmaÅrsstämma hålls 2013-05-23 kl 18:30 vid Änglagården, Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21 i Lund (ingång från Vävaregatan).

Motioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2013-04-22.

Vid årsstämman kommer ny styrelse att väljas. Om du är intresserad av en plats i styrelsen – kontakta valberedningen senast 2013-05-15.

26 mar 2013

Användning av garageplats

Av styrelsen | 2013-03-26 02:05

paragrafStyrelsen har beslutat att hyrd garageplats får endast användas som uppställningsplats för motorfordon. I sammanhanget påminner vi om ordningsreglerna:

7. Trappor, hisshallar, garage, entréer och gemensamma uteplatser får inte belamras med skräp, bildäck, cyklar, barnvagnar etc., bl.a. av brand- och utrymningsskäl. Dessa utrymmen är inte avsedda som förvaringsutrymmen.

14. Utrymme finns inte för parkering i garaget av mopeder och motorcyklar, såvida uppställning inte kan ske framför bil på egen garageplats. Finns möjlighet anvisas (mot ersättning) enstaka andra platser efter hänvändelse till styrelsen.

26 mar 2013

Garantitid – 5 resp 2 år i lägenhet; 10 år för fasadkonstruktionen

Av styrelsen | 2013-03-26 01:39
garantiStyrelsen har fått fråga om garantitid för lägenheterna – här kommer text från entreprenadkontraktet:

Garantitiden är fem (5) år utom för vitvaror (kyl- och frysskåp, spisar, microugnar mm), blandare/VS-armaturer, invändiga målningsarbeten och tapetdragningar, där garantitiden med avvikelse från ABT 06 kap 4 § 7 skall vara två (2) år. Garantitiden räknas från den vid godkänd slutbesiktning fastställda starttidpunkten för garantitiden.

Garantitiden började 2011-12-20 kl.00:00
Garantitiden slutar 2016-12-19 kl.24:00; garantitiden för vitvaror (kyl- och frysskåp, spisar, microugnar, m.m.) blandare/VS-armaturer och tapetdragningar slutar 2013-12-19 kl.24:00

För fel i fasadkonstruktion och/eller fasadarbetets utförande skriver JM:

JM har tecknat byggfelsförsäkring som gäller från slutbesiktningen och tio (10) år framåt.

Om det i något av våra projekt under tio (10) år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, som inte regleras genom byggfelsförsäkringen, kommer JM att svara för att skadan åtgärdas.

15 mar 2013

Inglasning av balkong/uteplats

Av styrelsen | 2013-03-15 14:32

Fasad åt västerIntresseanmälan om inglasning har lagts ut i medlemmars brevlådor. Nedan beskrivs lite mer:

Bakgrund
Vid årsstämma 2012 fick styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på inglasning av balkonger. Styrelsen har sedan dess arbetat med frågan. Kontakt med kommunens stadsarkitekt har tagits. Enligt Detaljplan för området får vi inte bygglov till full inglasning av balkong – däremot är det ok att lämna öppet längs långsida så inglasningen fungerar som vindskydd. Parallellt med detta har kontakt med entreprenörer gjorts, med titt på referensanläggningar och kostnadsförslag, vilket gjort att styrelsen kommit fram till ett förslag som förankrats genom Bygglov från byggnadsnämnden.

Förslag
Utarbetat förslag består av foglösa glasskivor som fäst i skena och hänger i ovanstående balkongplatta (likt skjutdörrar till garderob). I underkant fäst de i skena i balkonggolv (på insida balkongräcket). Inglasningen täcker båda balkonggavlar samt sträcker sig ca 1,2 meter in från var sida av balkongens långsida. Glasskivorna är öppningsbara och går att föra ihop. Samma lösning är tänkt till uteplatser på bottenvåning. Förankring till balkong som inte har ovanliggande balkongplatta är ännu inte fastställd.
Fasad åt norr, öster, söder, väster

Tider
Bygglovet upphör att gälla om inglasning inte påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år. Bygglov är sökt för alla lägenheter, men det är inte villkorat att alla genomför inglasning.

Ekonomi; avgift till föreningen
Föreningen har stått för kostnaden att ta fram bygglov. Föreningen kommer ta ut en avgift om 500 kr av de medlemmar som beviljas tillstånd av föreningen att genomföra inglasning – detta för att kostnaden på bästa sätt skall fördelas på de som nyttjar bygglovet. Kostnader för inglasning står den enskilde medlemmen för. Kostnadsförslag för inglasning hänvisar vi till enskilds offert från entreprenör.

Intresseanmälan
Intresseanmälan har gått ut för att fånga upp de som är intresserade av inglasningen för att kunna ge mer riktad information till dessa. Svarstiden är ganska kort – men det är med hänsyn till leveranstid och att den enskilde vill kunna nyttja inglasningen redan till 2013 års sommarsäsong.

11 mar 2013

Varmvattendebitering

Av styrelsen | 2013-03-11 14:15

varmvattenmätareI dagarna aviseras bostadsavgift för period apr/maj/jun 2013. Samtidigt aviseras även varmvattenförbrukningen.

Debitering av varmvattenförbrukning ändras i samband med denna avisering. Fortsättningsvis debiteras medlemmarna månadsvis – med ett antal månaders eftersläpning enligt:

varmvattenförbrukning (t.o.m.) 2012-11 aviseras med avgift för period 2013-04
varmvattenförbrukning 2012-12 aviseras med avgift för period 2013-05
varmvattenförbrukning 2013-01 aviseras med avgift för period 2013-06
osv.

Föreningen ligger efter med medlemsdebitering av varmvattenförbrukning. Detta regleras nu vilket gör att faktura för perioden 2013-04 blir extra stor.

23 feb 2013

Friskluftfilter

Av styrelsen | 2013-02-23 19:06

filter-till-easy-vent-menyTilluftsdon (bakom element i sovrum och vardagsrum) är försedda med löstagbart filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. För att uppnå fullgod ventilation bör filtren bytas minst vartannat år (rekommendation varje år).

Styrelsen har diskuterat gemensamt inköp av filter till alla medlemmar – men beslutat att avstå. Det är den enskilde medlemmen som ansvarar för byte av filter.

Nya filter kan beställas hos Acticon AB. Information kring filterbyte m.m. – se Skötselanvisning Easy-Vent. Information kring lägenhetens ventilation m.m. – se lägenhetens Skötselpärm.

3 feb 2013

Brandfarligt material

Av styrelsen | 2013-02-03 19:53

BrandfarligtAlla medlemmar rekommenderas att kolla sina källarförråd. Brandfarligt material får inte finnas i dessa utrymmen.

Var uppmärksam på att gasoltuber eller brandfarlig vätska som t.ex. bensin, lacknafta och fotogen får inte förvaras i förrådet. Gasoltub får inte ens förvaras inomhus utan endast på balkong/uteplats.

Beträffande parkerade bilar i garaget tillåts en reservdunk med 5 liter bensin/diesel i respektive fordon.

Tänk på att en brand kan få katastrofala följder.