26 mar 2013

Användning av garageplats

Av styrelsen | 2013-03-26 02:05

paragrafStyrelsen har beslutat att hyrd garageplats får endast användas som uppställningsplats för motorfordon. I sammanhanget påminner vi om ordningsreglerna:

7. Trappor, hisshallar, garage, entréer och gemensamma uteplatser får inte belamras med skräp, bildäck, cyklar, barnvagnar etc., bl.a. av brand- och utrymningsskäl. Dessa utrymmen är inte avsedda som förvaringsutrymmen.

14. Utrymme finns inte för parkering i garaget av mopeder och motorcyklar, såvida uppställning inte kan ske framför bil på egen garageplats. Finns möjlighet anvisas (mot ersättning) enstaka andra platser efter hänvändelse till styrelsen.

Besöksräknare

375 512 besökare sedan 2019-09-18