Nedan finns en förteckning över styrelsens ledamöter och suppleanter samt deras ansvarsområden. Använd kontaktforumläret för att kontakta styrelsen. Kontaktformuläret används också för felanmälan

Styrelse

Befattning Namn Roller
Ordförande Patrik Hermansson
Vice ordförande Jacob Malmros
Ledamot Lars Wendt Kontaktperson fastighetsförvaltare
Ledamot Tom Ahl
Ledamot Marie Ingvarsson Garageplatsuthyrning (lång tid) och Korttidsuthyrning garageplats
Suppleant Hanna Guné
Suppleant Peter Röjel
Suppleant Kerstin Larsson
Patrik Hermansson
Befattning Ordförande
Roller
Jacob Malmros
Befattning Vice ordförande
Roller
Lars Wendt
Befattning Ledamot
Roller Kontaktperson fastighetsförvaltare
Tom Ahl
Befattning Ledamot
Roller
Marie Ingvarsson
Befattning Ledamot
Roller Garageplatsuthyrning (lång tid) och Korttidsuthyrning garageplats
Hanna Guné
Befattning Suppleant
Roller
Peter Röjel
Befattning Suppleant
Roller
Kerstin Larsson
Befattning Suppleant
Roller
Besöksräknare

377 686 besökare sedan 2019-09-18