Brf Lund Väster 2 | 769621-0322

Nedan finns en förteckning över styrelsens ledamöter och suppleanter samt deras ansvarsområden. Använd kontaktforumläret för att kontakta styrelsen. Kontaktformuläret används också för felanmälan

Styrelse

Befattning Namn Roller
Ordförande Lars Dahlström Garageplatsuthyrning (lång tid)
Ledamot Lars Wendt Kontaktperson fastighetsförvaltare
Ledamot Ulrika Mundt-Petersen Nyckelansvarig och Korttidsuthyrning garageplats
Ledamot Jörgen Nessmar Ekonomi
Ledamot Maria Malmros
Suppleant Jennifer Adams
Suppleant Jacob Malmros
Suppleant Tom Ahl
Lars Dahlström
Befattning Ordförande
Roller Garageplatsuthyrning (lång tid)
Lars Wendt
Befattning Ledamot
Roller Kontaktperson fastighetsförvaltare
Ulrika Mundt-Petersen
Befattning Ledamot
Roller Nyckelansvarig och Korttidsuthyrning garageplats
Jörgen Nessmar
Befattning Ledamot
Roller Ekonomi
Maria Malmros
Befattning Ledamot
Roller
Jennifer Adams
Befattning Suppleant
Roller
Jacob Malmros
Befattning Suppleant
Roller
Tom Ahl
Befattning Suppleant
Roller