Nedan finns en förteckning över styrelsens ledamöter och suppleanter samt deras ansvarsområden. Använd kontaktforumläret för att kontakta styrelsen. Kontaktformuläret används också för felanmälan

Styrelse

Befattning Namn Roller
Ordförande Ulrika Mundt-Petersen Nyckelansvarig
Vice ordförande Jacob Malmros
Ledamot Lars Wendt Kontaktperson fastighetsförvaltare
Ledamot Tom Ahl
Ledamot Marie Ingvarsson Garageplatsuthyrning (lång tid) och Korttidsuthyrning garageplats
Suppleant Madeleine Kylberg
Suppleant Hanna Guné
Ulrika Mundt-Petersen
Befattning Ordförande
Roller Nyckelansvarig
Jacob Malmros
Befattning Vice ordförande
Roller
Lars Wendt
Befattning Ledamot
Roller Kontaktperson fastighetsförvaltare
Tom Ahl
Befattning Ledamot
Roller
Marie Ingvarsson
Befattning Ledamot
Roller Garageplatsuthyrning (lång tid) och Korttidsuthyrning garageplats
Madeleine Kylberg
Befattning Suppleant
Roller
Hanna Guné
Befattning Suppleant
Roller