Brf Lund Väster 2 | 769621-0322

Nedan finns en förteckning över styrelsens ledamöter och suppleanter samt deras ansvarsområden. Använd kontaktforumläret för att kontakta styrelsen. Kontaktformuläret används också för felanmälan

Styrelse

Befattning Namn Roller
Ordförande Ulrika Mundt-Petersen Nyckelansvarig, Garageplatsuthyrning (lång tid) och Korttidsuthyrning garageplats
Vice ordförande Jörgen Nessmar Ekonomi
Ledamot Lars Wendt Kontaktperson fastighetsförvaltare
Ledamot Tom Ahl
Ledamot Marie Ingvarsson
Suppleant Jacob Malmros
Suppleant Madeleine Kylberg
Ulrika Mundt-Petersen
Befattning Ordförande
Roller Nyckelansvarig, Garageplatsuthyrning (lång tid) och Korttidsuthyrning garageplats
Jörgen Nessmar
Befattning Vice ordförande
Roller Ekonomi
Lars Wendt
Befattning Ledamot
Roller Kontaktperson fastighetsförvaltare
Tom Ahl
Befattning Ledamot
Roller
Marie Ingvarsson
Befattning Ledamot
Roller
Jacob Malmros
Befattning Suppleant
Roller
Madeleine Kylberg
Befattning Suppleant
Roller