3 feb 2013

Brandfarligt material

Av styrelsen | 2013-02-03 19:53

BrandfarligtAlla medlemmar rekommenderas att kolla sina källarförråd. Brandfarligt material får inte finnas i dessa utrymmen.

Var uppmärksam på att gasoltuber eller brandfarlig vätska som t.ex. bensin, lacknafta och fotogen får inte förvaras i förrådet. Gasoltub får inte ens förvaras inomhus utan endast på balkong/uteplats.

Beträffande parkerade bilar i garaget tillåts en reservdunk med 5 liter bensin/diesel i respektive fordon.

Tänk på att en brand kan få katastrofala följder.