Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Lund Väster 2, Lund, har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och mark med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Besöksadress:
Grisslevägen 2, 4 och 6
227 32 Lund

Fastighetsbeteckning Måsen 19, Lund

Tomtens areal 6 515 m²

Boarea ca 5 893 m²
Antal bostadslägenheter 68 st
Antal garageplatser 68 st
Inflyttning påbörjades sept 2011

Senast uppdaterad 2019-12-18 av Peter Sebelius.