30 aug 2013

Plank (avskärmning) uteplats

Av styrelsen | 2013-08-30 08:46

avskärmningLikt inglasning (vindskydd) av balkonger har styrelsen arbetat med att ta fram bygglov för plank (avskärmning) till uteplats. Bygglov är beviljat (se Dokument) – nedan följer en beskrivning.

Utformning Utarbetat förslag består av liggande ribbor i lärk i ett omlottmönster (se ritning). Uppförande görs på två av tre sidor. Högsta höjd på kortsidor 1,8 m; högsta höjd på långsida 1,2 m. Obs! En sida skall vara öppen – några av uteplatserna har en fjärde liten kortsida men denna får inte räknas för att tillgodose kravet. Upprättandet skall vara hantverksmässigt utfört och får inte skada fasad, isolering till garage eller andra försörjningsanläggningar samt inte heller gemensam grönyta/plantering.

Tider Bygglovet upphör att gälla om uppförande inte påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år. Bygglov är sökt för alla marklägenheter (13 st), men det är inte villkorat att alla uppför plank.

Ekonomi; avgift till föreningen Föreningen har stått för kostnaden att ta fram bygglov. Föreningen kommer ta ut en avgift om 500 kr av de medlemmar som beviljas tillstånd av föreningen – detta för att kostnaden på bästa sätt skall fördelas på de som nyttjar bygglovet. Kostnader för upprättande av plank står den enskilde medlemmen för.

Styrelsens tillstånd Uppförande av plank kräver styrelsens tillstånd. Ansökan skickas till styrelse@brflundvaster2.se. I ansökan skall anges:

  1. uppgift om utformning (vilka sidor som får plank), vilken entreprenör man använder och under vilken period som arbetet beräknas pågå
  2. att man uppfyller den utformning som angivits ovan samt att man accepterar att föreningen tar ut en avgift om 500 kr för bygglovskostnader
Besöksräknare

375 511 besökare sedan 2019-09-18