8 nov 2013

Kallelse garantibesiktning

Av styrelsen | 2013-11-08 20:21

Garantibesiktning (2 års) genomförs 2013-12-09–2013-12-11. Omfattningen är (a) Bygg och mark, (b) El/hiss, (c) VVS och (d) Lägenheter, se kallelse:

Kallelse GB brf Väster_2 del 1

Styrelsen behöver hjälp av medlemmarna för att fånga de eventuella brister vi vill ta upp på garantibesiktningen. Avseende besiktning i lägenhet räknar vi med att lgh-innehavaren själv kan delta och på plats delge sina synpunkter. Exempel som lgh-innehavaren kan förbereda i sin lägenhet är att kontrollera:

  1. väggar/tak med avseende på sprickor
  2. kakel i toalett/badrum/kök med avseende på sprickor
  3. bräddavlopp till diskho/tvättställ med avseende på funktion (inget läckage)
  4. friskluftsintag med avseende på funktion (inte igensatt)

När det gäller övriga besiktningsområden (Bygg och mark, El/hiss, VVS) ber vi att synpunkter skickas till styrelse@brflundvaster2.se, märkt Garantibesiktning senast 2013-12-06.

Vad innebär garantibesiktningen?
Vid garantibesiktningen undersöker besiktningsmannen vilka eventuella fel och brister som har uppstått under garantitiden. I uppdraget för garantibesiktning ingår däremot inte att utföra besiktning av eventuella kvarstående arbeten från slutbesiktningen. Inte heller tar garantibesiktningen hänsyn till fel och brister som uppenbart fanns vid slutbesiktningen men då inte noterades.

Du har rätt att få en avvikande uppfattning antecknad i besiktningsprotokollet. En dylik anteckning är i det närmaste en förutsättning för att i strid mot besiktningsmannens uppfattning kunna driva en byggfelsprocess mot ett påstått försumlig entreprenör.

Fel som upptäcks
Efter besiktningen utfärdar besiktningsmannen ett utlåtande som båda parter får ta del av. De fel som upptäcks i huset och som kan lastas entreprenören ska åtgärdas snarast möjligt om inte föreningen och entreprenören tillsammans kommer överens om något annat. Det ska heller inte kosta föreningen något att åtgärda felet, utan det är upp till entreprenören att bekosta alla omkostnader för fel som kan lastas honom. Om entreprenören anser att han inte kan stå till svars för felen, är det entreprenören som ska bevisa att den inte är upphovet till den skada som uppkommit.

Besöksräknare

375 490 besökare sedan 2019-09-18