Information A-Ö

Hoppa direkt till: B E F G K M N V

B

Boule

Våra grannar i Brf Vinkelhaken (Grisslevägen 1-11) har en boulebana. Föreningens medlemmar är välkomna att använda denna (precis som Vinkelhakens medlemmar är välkomna att låna lekplatsen på vår innergård).

E

Elbilsladdkort

Här är en manual hur du får rätt på ditt laddkort till våra laddstationer i garaget.  

Steg 1. Beställ ditt laddkort genom att gå in till eways.se och skapa ett konto. (my/eways.se/ordercard)

Steg 2. Välj där du bor och ange koden: KR-LundVäster2 

Steg 3. Fyll i dina uppgifter 

Eways skickar hem laddkortet till dig.

Vid problem så kontakta Eways kundservice på 010-121 94 00 eller via epost till helpdesk@eways.se

Elmätning

Debitering av el

Vår förening har individuell mätning och debitering (IMD) av hushållsel. Förbrukningen debiteras i efterskott av föreningen på avgiftsavi som skickas en gång i kvartalet enligt följande:

Månadsavi januari april juli oktober
Förbrukning t.o.m. 31-okt 31-jan 30-apr 31-jul

Debiteringen är från 2022-11-01 rörlig. 

Mätarinformation via webportal

Vi har tillgång till mätarinformation via en webportal hos vår leverantör av mätvärden, Techem Sverige. Boende ges möjlighet att logga in och se förbrukning av el och varmvatten. Där ges bättre och utförligare underlag kring förbrukningen än via föreningens faktureringsunderlag.

Registrering användarnamn

För registrering/byte/spärr av användarnamn kontakta admin@brflundvaster2.se med uppgift om namn, lägenhet och e-postadress. E-postadressen används som användarnamn för inloggning. Endast en e-postadress per lägenhet kan registrera sig (nytt användarnamn ersätter tidigare).

Aktivering användarnamn

När användarnamn är registrerat skickas ett e-postmeddelande med en länk för registrering av lösenord. Länken kan enbart användas en gång.

Inloggning

Se länk till Boendeportal på www.techem.se.

Glömt lösenord? Föreningen har ingen tillgång till registrerade lösenord. Använd länk på inloggningssidan för ändamålet.

Avläsning av el vid flytt

Vid flytt kommer HELA avräkningsperiodens förbrukning att faktureras köparen (den som innehar lägenheten när avierna produceras), det vill säga oavsett när i debiteringsperioden som tillträde skett. Föreningen gör inga extra mätaravläsningar i samband med tillträde och fördelar inte heller debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta.

Vi rekommenderar att köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier eller avräkningsunderlag som finns i portalen) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till tillträde. Den kostnaden räknas av från likviden för köpet. Köparen betalar in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.

Energiklassificering

Vi har energiklassificering B i alla våra tre hus.

Detta uppdaterades i januari 2023

F

Försäkringsbolag

Vi har Länsförsäkringar, som försäkringsbolag. 

G

Garageplats - kort tid

Föreningen erbjuder korttidsuthyrning av garageplatser i garaget. Uthyrning sker på anvisade platser i garaget. Öppning av garageport sker med lägenhetsnyckel. Endast medlemmar får hyra garageplats – för sig själv och/eller sina gäster. Betalning genom att beloppet läggs på nästa avisering av avgift till föreningen (ingen kontanthantering).

Pris för korttidsuthyrning av garageplats (1 dygn till 3 månader): 55 kr/påbörjat dygn, 210 kr/vecka, 740 kr/månad.

Kontakta marie.ingvarsson@brflundvaster2.se. För hyra – uppge namn, lägenhetsnummer(fem siffror), och tidsperiod.K

Kameraövervakning

Föreningen har kameraövervakning av garaget. 

Kundvagnar i garage

Det finns två vagnar i garaget som är för utlåning till boende och avsedda att lättare bära hem varor från bilen.

Såväl boende i Brf Lund Väster 2 (Grisslevägen 2-6) som Brf Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14) är välkomna att använda vagnarna – men var vänlig och ställ tillbaka dem så snart som möjligt efteråt.

M

Mäklarinformation

Planeras någon avgiftsändring?

Vi höjde i år 2024, avgifterna med 6%

Besiktigar föreningen lägenheterna?

Nej, det gör vi inte.

Vilket bredband och kabelTV har föreningen, vad kostar det och vilken hastighet har det?

Telia, 216 kr/mån, 100 Mbps. KabelTV är "Telia lagom".

Hur kan man beskriva föreningens ekonomi?

Enligt "allabrf.se" har vi A++. Det är den högsta värderingen en bostadsrättsförening kan ha och innebär att vår ekonomi är synnerligen solid och en nära riskfri investering för köpare.

Finns garageplats att hyra?

Ja, föreningen har TV-övervakat garage i källaren för medlemmar. Kostnaden är 740kr/mån för "vanliga" platser och 1030 kr/mån + 3,50 kr/kWh för laddplatser. Lediga platser finns. Även korttidsuthyrning av platser finns, se vidare under "Garageplats - korttid". 

Finns gemensamma utrymmen i föreningen?

Ja, låst cykelförråd finns vid Grisslevägen 2, 4 och 6. I källaren i resp hus finns även barnvagnsförråd.

Får juridisk person köpa bostad hos er?

Nej, föreningen accepterar inte juridisk person som ägare.

Är tomten friköpt?

Ja, det är den.

N

Nycklar

Om du behöver hjälp angående nycklar så kontakta Marie Ingvarsson som ansvarar för detta. 

V

Vattenmätning

Debitering av vatten

Vår förening har individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten. Förbrukningen debiteras i efterskott av föreningen på avgiftsavi som skickas en gång i kvartalet enligt följande:

Månadsavi januari april juli oktober
Förbrukning t.o.m. 31-okt 31-jan 30-apr 31-jul

Avgift per mätenhet bestäms årligen. För 2023 är debiteringen 58,3 kr/m3.

Mätarinformation via webportal

Vi har tillgång till mätarinformation via en webportal hos vår leverantör av mätvärden, Techem Sverige. Boende ges möjlighet att logga in och se förbrukning av el och varmvatten. Där ges bättre och utförligare underlag kring förbrukningen än via föreningens faktureringsunderlag.

Registrering användarnamn

För registrering/byte/spärr av användarnamn kontakta admin@brflundvaster2.se med uppgift om namn, lägenhet och e-postadress. E-postadressen används som användarnamn för inloggning. Endast en e-postadress per lägenhet kan registrera sig (nytt användarnamn ersätter tidigare).

Aktivering användarnamn

När användarnamn är registrerat skickas ett e-postmeddelande med en länk för registrering av lösenord. Länken kan enbart användas en gång.

Inloggning

Se länk till Boendeportal på techem

Glömt lösenord? Föreningen har ingen tillgång till registrerade lösenord. Använd länk på inloggningssidan ovan för ändamålet.

Avläsning av el vid flytt

Vid flytt kommer HELA avräkningsperiodens förbrukning att faktureras köparen (den som innehar lägenheten när avierna produceras), det vill säga oavsett när i debiteringsperioden som tillträde skett. Föreningen gör inga extra mätaravläsningar i samband med tillträde och fördelar inte heller debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta.

Vi rekommenderar att köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier eller avräkningsunderlag som finns i portalen) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till tillträde. Den kostnaden räknas av från likviden för köpet. Köparen betalar in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.

Boule

Våra grannar i Brf Vinkelhaken (Grisslevägen 1-11) har en boulebana. Föreningens medlemmar är välkomna att använda denna (precis som Vinkelhakens medlemmar är välkomna att låna lekplatsen på vår innergård).

Elbilsladdkort

Här är en manual hur du får rätt på ditt laddkort till våra laddstationer i garaget.  

Steg 1. Beställ ditt laddkort genom att gå in till eways.se och skapa ett konto. (my/eways.se/ordercard)

Steg 2. Välj där du bor och ange koden: KR-LundVäster2 

Steg 3. Fyll i dina uppgifter 

Eways skickar hem laddkortet till dig.

Vid problem så kontakta Eways kundservice på 010-121 94 00 eller via epost till helpdesk@eways.se

Elmätning

Debitering av el

Vår förening har individuell mätning och debitering (IMD) av hushållsel. Förbrukningen debiteras i efterskott av föreningen på avgiftsavi som skickas en gång i kvartalet enligt följande:

Månadsavi januari april juli oktober
Förbrukning t.o.m. 31-okt 31-jan 30-apr 31-jul

Debiteringen är från 2022-11-01 rörlig. 

Mätarinformation via webportal

Vi har tillgång till mätarinformation via en webportal hos vår leverantör av mätvärden, Techem Sverige. Boende ges möjlighet att logga in och se förbrukning av el och varmvatten. Där ges bättre och utförligare underlag kring förbrukningen än via föreningens faktureringsunderlag.

Registrering användarnamn

För registrering/byte/spärr av användarnamn kontakta admin@brflundvaster2.se med uppgift om namn, lägenhet och e-postadress. E-postadressen används som användarnamn för inloggning. Endast en e-postadress per lägenhet kan registrera sig (nytt användarnamn ersätter tidigare).

Aktivering användarnamn

När användarnamn är registrerat skickas ett e-postmeddelande med en länk för registrering av lösenord. Länken kan enbart användas en gång.

Inloggning

Se länk till Boendeportal på www.techem.se.

Glömt lösenord? Föreningen har ingen tillgång till registrerade lösenord. Använd länk på inloggningssidan för ändamålet.

Avläsning av el vid flytt

Vid flytt kommer HELA avräkningsperiodens förbrukning att faktureras köparen (den som innehar lägenheten när avierna produceras), det vill säga oavsett när i debiteringsperioden som tillträde skett. Föreningen gör inga extra mätaravläsningar i samband med tillträde och fördelar inte heller debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta.

Vi rekommenderar att köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier eller avräkningsunderlag som finns i portalen) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till tillträde. Den kostnaden räknas av från likviden för köpet. Köparen betalar in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.

Energiklassificering

Vi har energiklassificering B i alla våra tre hus.

Detta uppdaterades i januari 2023

Försäkringsbolag

Vi har Länsförsäkringar, som försäkringsbolag. 

Garageplats - kort tid

Föreningen erbjuder korttidsuthyrning av garageplatser i garaget. Uthyrning sker på anvisade platser i garaget. Öppning av garageport sker med lägenhetsnyckel. Endast medlemmar får hyra garageplats – för sig själv och/eller sina gäster. Betalning genom att beloppet läggs på nästa avisering av avgift till föreningen (ingen kontanthantering).

Pris för korttidsuthyrning av garageplats (1 dygn till 3 månader): 55 kr/påbörjat dygn, 210 kr/vecka, 740 kr/månad.

Kontakta marie.ingvarsson@brflundvaster2.se. För hyra – uppge namn, lägenhetsnummer(fem siffror), och tidsperiod.Kameraövervakning

Föreningen har kameraövervakning av garaget. 

Kundvagnar i garage

Det finns två vagnar i garaget som är för utlåning till boende och avsedda att lättare bära hem varor från bilen.

Såväl boende i Brf Lund Väster 2 (Grisslevägen 2-6) som Brf Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14) är välkomna att använda vagnarna – men var vänlig och ställ tillbaka dem så snart som möjligt efteråt.

Mäklarinformation

Planeras någon avgiftsändring?

Vi höjde i år 2024, avgifterna med 6%

Besiktigar föreningen lägenheterna?

Nej, det gör vi inte.

Vilket bredband och kabelTV har föreningen, vad kostar det och vilken hastighet har det?

Telia, 216 kr/mån, 100 Mbps. KabelTV är "Telia lagom".

Hur kan man beskriva föreningens ekonomi?

Enligt "allabrf.se" har vi A++. Det är den högsta värderingen en bostadsrättsförening kan ha och innebär att vår ekonomi är synnerligen solid och en nära riskfri investering för köpare.

Finns garageplats att hyra?

Ja, föreningen har TV-övervakat garage i källaren för medlemmar. Kostnaden är 740kr/mån för "vanliga" platser och 1030 kr/mån + 3,50 kr/kWh för laddplatser. Lediga platser finns. Även korttidsuthyrning av platser finns, se vidare under "Garageplats - korttid". 

Finns gemensamma utrymmen i föreningen?

Ja, låst cykelförråd finns vid Grisslevägen 2, 4 och 6. I källaren i resp hus finns även barnvagnsförråd.

Får juridisk person köpa bostad hos er?

Nej, föreningen accepterar inte juridisk person som ägare.

Är tomten friköpt?

Ja, det är den.

Nycklar

Om du behöver hjälp angående nycklar så kontakta Marie Ingvarsson som ansvarar för detta. 

Vattenmätning

Debitering av vatten

Vår förening har individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten. Förbrukningen debiteras i efterskott av föreningen på avgiftsavi som skickas en gång i kvartalet enligt följande:

Månadsavi januari april juli oktober
Förbrukning t.o.m. 31-okt 31-jan 30-apr 31-jul

Avgift per mätenhet bestäms årligen. För 2023 är debiteringen 58,3 kr/m3.

Mätarinformation via webportal

Vi har tillgång till mätarinformation via en webportal hos vår leverantör av mätvärden, Techem Sverige. Boende ges möjlighet att logga in och se förbrukning av el och varmvatten. Där ges bättre och utförligare underlag kring förbrukningen än via föreningens faktureringsunderlag.

Registrering användarnamn

För registrering/byte/spärr av användarnamn kontakta admin@brflundvaster2.se med uppgift om namn, lägenhet och e-postadress. E-postadressen används som användarnamn för inloggning. Endast en e-postadress per lägenhet kan registrera sig (nytt användarnamn ersätter tidigare).

Aktivering användarnamn

När användarnamn är registrerat skickas ett e-postmeddelande med en länk för registrering av lösenord. Länken kan enbart användas en gång.

Inloggning

Se länk till Boendeportal på techem

Glömt lösenord? Föreningen har ingen tillgång till registrerade lösenord. Använd länk på inloggningssidan ovan för ändamålet.

Avläsning av el vid flytt

Vid flytt kommer HELA avräkningsperiodens förbrukning att faktureras köparen (den som innehar lägenheten när avierna produceras), det vill säga oavsett när i debiteringsperioden som tillträde skett. Föreningen gör inga extra mätaravläsningar i samband med tillträde och fördelar inte heller debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta.

Vi rekommenderar att köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier eller avräkningsunderlag som finns i portalen) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till tillträde. Den kostnaden räknas av från likviden för köpet. Köparen betalar in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.