Information A-Ö

Nycklar

Hoppa direkt till: B E G K M V

B

Boule

Våra grannar i Brf Vinkelhaken (Grisslevägen 1-11) har en boulebana. Föreningens medlemmar är välkomna att använda denna (precis som Vinkelhakens medlemmar är välkomna att låna lekplatsen på vår innergård).

E

Elmätning

Debitering av el

Vår förening har individuell mätning och debitering (IMD) av hushållsel. Förbrukningen debiteras i efterskott av föreningen på avgiftsavi som skickas en gång i kvartalet enligt följande:

Månadsavi januari april juli oktober
Förbrukning t.o.m. 31-okt 31-jan 30-apr 31-jul

Avgift per mätenhet bestäms årligen. För 2022 är debiteringen 0,95 kr/kWh (oförändrad från 2021).

Mätarinformation via webportal

Vi har tillgång till mätarinformation via en webportal hos vår leverantör av mätvärden, Techem Sverige. Boende ges möjlighet att logga in och se förbrukning av el och varmvatten. Där ges bättre och utförligare underlag kring förbrukningen än via föreningens faktureringsunderlag.

Registrering användarnamn

För registrering/byte/spärr av användarnamn kontakta admin@brflundvaster2.se med uppgift om namn, lägenhet och e-postadress. E-postadressen används som användarnamn för inloggning. Endast en e-postadress per lägenhet kan registrera sig (nytt användarnamn ersätter tidigare).

Aktivering användarnamn

När användarnamn är registrerat skickas ett e-postmeddelande med en länk för registrering av lösenord. Länken kan enbart användas en gång.

Inloggning

Se länk till Boendeportal på www.techem.se.

Glömt lösenord? Föreningen har ingen tillgång till registrerade lösenord. Använd länk på inloggningssidan för ändamålet.

Avläsning av el vid flytt

Vid flytt kommer HELA avräkningsperiodens förbrukning att faktureras köparen (den som innehar lägenheten när avierna produceras), det vill säga oavsett när i debiteringsperioden som tillträde skett. Föreningen gör inga extra mätaravläsningar i samband med tillträde och fördelar inte heller debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta.

Vi rekommenderar att köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier eller avräkningsunderlag som finns i portalen) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till tillträde. Den kostnaden räknas av från likviden för köpet. Köparen betalar in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.

G

Garageplats - kort tid

Föreningen erbjuder korttidsuthyrning av garageplatser i garaget. Uthyrning sker på anvisade platser i garaget. Öppning av garageport sker med lägenhetsnyckel. Endast medlemmar får hyra garageplats – för sig själv och/eller sina gäster. Betalning genom att beloppet läggs på nästa avisering av avgift till föreningen (ingen kontanthantering).

Pris för korttidsuthyrning av garageplats (1 dygn till 3 månader): 50 kr/påbörjat dygn*, 200 kr/vecka, 700 kr/månad.

*påbörjat dygn startar kl 24.00

Kontakta ulrika.mundt-petersen@brflundvaster2.se. För hyra – uppge namn, lägenhetsnummer(fem siffror), och tidsperiod.K

Kameraövervakning

Föreningen har kameraövervakning av garaget. 

Kundvagnar i garage

Det finns två vagnar i garaget som är för utlåning till boende och avsedda att lättare bära hem varor från bilen.

Såväl boende i Brf Lund Väster 2 (Grisslevägen 2-6) som Brf Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14) är välkomna att använda vagnarna – men var vänlig och ställ tillbaka dem så snart som möjligt efteråt.

Köksbelysning

Marbodal har slutat tillverka den köksarmatur – T4 lysrörsbelysning – som installerades i Brf Lund Väster 2 år 2011. Armaturer och lysrör till dessa har därmed blivit mycket svårt att få tag på. Ett antal av våra boende har fått sina armaturer bytta genom reklamation. Man har då ersatt med ny LED-armatur, och man byter alla armaturerna över diskbänk för att få lika ljus. Ny LED-armatur har samma mått som lysrörsarmaturen, så den passar snyggt in i infällningen under köksskåpen.

Nedan följer prislista, med fast pris under 2019, för byte av köks- eller badrumsbelysning genom Ljus El & Byggtjänst / Börje Ljus. 

Ljus har gjort flera armaturbyten i vår förening och vet därmed ganska väl vilka armaturer som används i vår förening, och tidsåtgång för byte. För att enklare hantera förfrågningar har en prislista upprättats.

Marbodal köksarmaturer, 2 138 kr/lgh
(vid 2 samtidiga lgh, 1 781 kr/lgh)

Svedbergs badrumsbelysning, 1 663 kr/lgh
(vid 2 samtidiga lgh, 1 306 kr/lgh)

Ovanstående priser utgör fast arvode för armaturbyte, inkl. moms och distanskostnader. ROT/RUT-avdrag görs inte på ovanstående priser. Arvodet faktureras enskild bostadsrättsinnehavare.

Ljus har fått besked av JM att Marbodal och Svedbergs levererar armaturer utan kostnad till honom, och därmed även till oss som kund, ’inom överskådlig framtid’ (läs: under 2019) – så det är endast armaturbytet man betalar för.

UPPDATERING december 2020: Osannolikt att det kommer finnas "gratis armaturer" i framöver. Priserna ovan är alltså endast en prisindikation. Klart är dock att det kommer gå att byta armaturerna till andra som kan monteras i samma infällningar som befintliga. Det går även fint att dimma dem. Börje Ljus är fortsatt kontaktperson för de som önskar byta sina armaturer, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter för beställning:
Ljus El & Byggtjänst, Börje Ljus, borje@ljus.one, 070-314 42 80

M

Mäklarinformation

Planeras någon avgiftsändring?

Nej, det gör det inte. Styrelsen tar beslut på årets sista styrelsemöte (vanligtvis i november) om avgift för kommande år. Aktuell information finns under "Nyheter". 

Besiktigar föreningen lägenheterna?

Nej, det gör vi inte.

Vilket bredband och kabelTV har föreningen, vad kostar det och vilken hastighet har det?

Telia, 216 kr/mån, 100 Mbps. KabelTV är "Telia lagom".

Hur kan man beskriva föreningens ekonomi?

Enligt "allabrf.se" har vi A++. Det är den högsta värderingen en bostadsrättsförening kan ha och innebär att vår ekonomi är synnerligen solid och en nära riskfri investering för köpare.

Finns garageplats att hyra?

Ja, föreningen har TV-övervakat garage i källaren för medlemmar. Kostnaden är 650 kr/mån för "vanliga" platser och 900 kr/mån + 1,80 kr/kWh för laddplatser. Lediga platser finns. Även korttidsuthyrning av platser finns, se vidare under "Garageplats - korttid". 

Finns gemensamma utrymmen i föreningen?

Ja, låst cykelförråd finns vid Grisslevägen 2, 4 och 6. I källaren i resp hus finns även barnvagnsförråd.

Får juridisk person köpa bostad hos er?

Nej, föreningen accepterar inte juridisk person som ägare.

Är tomten friköpt?

Ja, det är den.

V

Vattenmätning

Debitering av vatten

Vår förening har individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten. Förbrukningen debiteras i efterskott av föreningen på avgiftsavi som skickas en gång i kvartalet enligt följande:

Månadsavi januari april juli oktober
Förbrukning t.o.m. 31-okt 31-jan 30-apr 31-jul

Avgift per mätenhet bestäms årligen. För 2022 är debiteringen 54,36 kr/m3.

Mätarinformation via webportal

Vi har tillgång till mätarinformation via en webportal hos vår leverantör av mätvärden, Techem Sverige. Boende ges möjlighet att logga in och se förbrukning av el och varmvatten. Där ges bättre och utförligare underlag kring förbrukningen än via föreningens faktureringsunderlag.

Registrering användarnamn

För registrering/byte/spärr av användarnamn kontakta admin@brflundvaster2.se med uppgift om namn, lägenhet och e-postadress. E-postadressen används som användarnamn för inloggning. Endast en e-postadress per lägenhet kan registrera sig (nytt användarnamn ersätter tidigare).

Aktivering användarnamn

När användarnamn är registrerat skickas ett e-postmeddelande med en länk för registrering av lösenord. Länken kan enbart användas en gång.

Inloggning

Se länk till Boendeportal på techem

Glömt lösenord? Föreningen har ingen tillgång till registrerade lösenord. Använd länk på inloggningssidan ovan för ändamålet.

Avläsning av el vid flytt

Vid flytt kommer HELA avräkningsperiodens förbrukning att faktureras köparen (den som innehar lägenheten när avierna produceras), det vill säga oavsett när i debiteringsperioden som tillträde skett. Föreningen gör inga extra mätaravläsningar i samband med tillträde och fördelar inte heller debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta.

Vi rekommenderar att köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier eller avräkningsunderlag som finns i portalen) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till tillträde. Den kostnaden räknas av från likviden för köpet. Köparen betalar in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.

Boule

Våra grannar i Brf Vinkelhaken (Grisslevägen 1-11) har en boulebana. Föreningens medlemmar är välkomna att använda denna (precis som Vinkelhakens medlemmar är välkomna att låna lekplatsen på vår innergård).

Elmätning

Debitering av el

Vår förening har individuell mätning och debitering (IMD) av hushållsel. Förbrukningen debiteras i efterskott av föreningen på avgiftsavi som skickas en gång i kvartalet enligt följande:

Månadsavi januari april juli oktober
Förbrukning t.o.m. 31-okt 31-jan 30-apr 31-jul

Avgift per mätenhet bestäms årligen. För 2022 är debiteringen 0,95 kr/kWh (oförändrad från 2021).

Mätarinformation via webportal

Vi har tillgång till mätarinformation via en webportal hos vår leverantör av mätvärden, Techem Sverige. Boende ges möjlighet att logga in och se förbrukning av el och varmvatten. Där ges bättre och utförligare underlag kring förbrukningen än via föreningens faktureringsunderlag.

Registrering användarnamn

För registrering/byte/spärr av användarnamn kontakta admin@brflundvaster2.se med uppgift om namn, lägenhet och e-postadress. E-postadressen används som användarnamn för inloggning. Endast en e-postadress per lägenhet kan registrera sig (nytt användarnamn ersätter tidigare).

Aktivering användarnamn

När användarnamn är registrerat skickas ett e-postmeddelande med en länk för registrering av lösenord. Länken kan enbart användas en gång.

Inloggning

Se länk till Boendeportal på www.techem.se.

Glömt lösenord? Föreningen har ingen tillgång till registrerade lösenord. Använd länk på inloggningssidan för ändamålet.

Avläsning av el vid flytt

Vid flytt kommer HELA avräkningsperiodens förbrukning att faktureras köparen (den som innehar lägenheten när avierna produceras), det vill säga oavsett när i debiteringsperioden som tillträde skett. Föreningen gör inga extra mätaravläsningar i samband med tillträde och fördelar inte heller debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta.

Vi rekommenderar att köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier eller avräkningsunderlag som finns i portalen) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till tillträde. Den kostnaden räknas av från likviden för köpet. Köparen betalar in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.

Garageplats - kort tid

Föreningen erbjuder korttidsuthyrning av garageplatser i garaget. Uthyrning sker på anvisade platser i garaget. Öppning av garageport sker med lägenhetsnyckel. Endast medlemmar får hyra garageplats – för sig själv och/eller sina gäster. Betalning genom att beloppet läggs på nästa avisering av avgift till föreningen (ingen kontanthantering).

Pris för korttidsuthyrning av garageplats (1 dygn till 3 månader): 50 kr/påbörjat dygn*, 200 kr/vecka, 700 kr/månad.

*påbörjat dygn startar kl 24.00

Kontakta ulrika.mundt-petersen@brflundvaster2.se. För hyra – uppge namn, lägenhetsnummer(fem siffror), och tidsperiod.Kameraövervakning

Föreningen har kameraövervakning av garaget. 

Kundvagnar i garage

Det finns två vagnar i garaget som är för utlåning till boende och avsedda att lättare bära hem varor från bilen.

Såväl boende i Brf Lund Väster 2 (Grisslevägen 2-6) som Brf Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14) är välkomna att använda vagnarna – men var vänlig och ställ tillbaka dem så snart som möjligt efteråt.

Köksbelysning

Marbodal har slutat tillverka den köksarmatur – T4 lysrörsbelysning – som installerades i Brf Lund Väster 2 år 2011. Armaturer och lysrör till dessa har därmed blivit mycket svårt att få tag på. Ett antal av våra boende har fått sina armaturer bytta genom reklamation. Man har då ersatt med ny LED-armatur, och man byter alla armaturerna över diskbänk för att få lika ljus. Ny LED-armatur har samma mått som lysrörsarmaturen, så den passar snyggt in i infällningen under köksskåpen.

Nedan följer prislista, med fast pris under 2019, för byte av köks- eller badrumsbelysning genom Ljus El & Byggtjänst / Börje Ljus. 

Ljus har gjort flera armaturbyten i vår förening och vet därmed ganska väl vilka armaturer som används i vår förening, och tidsåtgång för byte. För att enklare hantera förfrågningar har en prislista upprättats.

Marbodal köksarmaturer, 2 138 kr/lgh
(vid 2 samtidiga lgh, 1 781 kr/lgh)

Svedbergs badrumsbelysning, 1 663 kr/lgh
(vid 2 samtidiga lgh, 1 306 kr/lgh)

Ovanstående priser utgör fast arvode för armaturbyte, inkl. moms och distanskostnader. ROT/RUT-avdrag görs inte på ovanstående priser. Arvodet faktureras enskild bostadsrättsinnehavare.

Ljus har fått besked av JM att Marbodal och Svedbergs levererar armaturer utan kostnad till honom, och därmed även till oss som kund, ’inom överskådlig framtid’ (läs: under 2019) – så det är endast armaturbytet man betalar för.

UPPDATERING december 2020: Osannolikt att det kommer finnas "gratis armaturer" i framöver. Priserna ovan är alltså endast en prisindikation. Klart är dock att det kommer gå att byta armaturerna till andra som kan monteras i samma infällningar som befintliga. Det går även fint att dimma dem. Börje Ljus är fortsatt kontaktperson för de som önskar byta sina armaturer, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter för beställning:
Ljus El & Byggtjänst, Börje Ljus, borje@ljus.one, 070-314 42 80

Mäklarinformation

Planeras någon avgiftsändring?

Nej, det gör det inte. Styrelsen tar beslut på årets sista styrelsemöte (vanligtvis i november) om avgift för kommande år. Aktuell information finns under "Nyheter". 

Besiktigar föreningen lägenheterna?

Nej, det gör vi inte.

Vilket bredband och kabelTV har föreningen, vad kostar det och vilken hastighet har det?

Telia, 216 kr/mån, 100 Mbps. KabelTV är "Telia lagom".

Hur kan man beskriva föreningens ekonomi?

Enligt "allabrf.se" har vi A++. Det är den högsta värderingen en bostadsrättsförening kan ha och innebär att vår ekonomi är synnerligen solid och en nära riskfri investering för köpare.

Finns garageplats att hyra?

Ja, föreningen har TV-övervakat garage i källaren för medlemmar. Kostnaden är 650 kr/mån för "vanliga" platser och 900 kr/mån + 1,80 kr/kWh för laddplatser. Lediga platser finns. Även korttidsuthyrning av platser finns, se vidare under "Garageplats - korttid". 

Finns gemensamma utrymmen i föreningen?

Ja, låst cykelförråd finns vid Grisslevägen 2, 4 och 6. I källaren i resp hus finns även barnvagnsförråd.

Får juridisk person köpa bostad hos er?

Nej, föreningen accepterar inte juridisk person som ägare.

Är tomten friköpt?

Ja, det är den.

Vattenmätning

Debitering av vatten

Vår förening har individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten. Förbrukningen debiteras i efterskott av föreningen på avgiftsavi som skickas en gång i kvartalet enligt följande:

Månadsavi januari april juli oktober
Förbrukning t.o.m. 31-okt 31-jan 30-apr 31-jul

Avgift per mätenhet bestäms årligen. För 2022 är debiteringen 54,36 kr/m3.

Mätarinformation via webportal

Vi har tillgång till mätarinformation via en webportal hos vår leverantör av mätvärden, Techem Sverige. Boende ges möjlighet att logga in och se förbrukning av el och varmvatten. Där ges bättre och utförligare underlag kring förbrukningen än via föreningens faktureringsunderlag.

Registrering användarnamn

För registrering/byte/spärr av användarnamn kontakta admin@brflundvaster2.se med uppgift om namn, lägenhet och e-postadress. E-postadressen används som användarnamn för inloggning. Endast en e-postadress per lägenhet kan registrera sig (nytt användarnamn ersätter tidigare).

Aktivering användarnamn

När användarnamn är registrerat skickas ett e-postmeddelande med en länk för registrering av lösenord. Länken kan enbart användas en gång.

Inloggning

Se länk till Boendeportal på techem

Glömt lösenord? Föreningen har ingen tillgång till registrerade lösenord. Använd länk på inloggningssidan ovan för ändamålet.

Avläsning av el vid flytt

Vid flytt kommer HELA avräkningsperiodens förbrukning att faktureras köparen (den som innehar lägenheten när avierna produceras), det vill säga oavsett när i debiteringsperioden som tillträde skett. Föreningen gör inga extra mätaravläsningar i samband med tillträde och fördelar inte heller debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta.

Vi rekommenderar att köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier eller avräkningsunderlag som finns i portalen) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till tillträde. Den kostnaden räknas av från likviden för köpet. Köparen betalar in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.