11 nov 2013

Upphandling nya förvaltare

Av styrelsen | 2013-11-11 22:23

Under hösten har styrelsen arbetat med upphandling av nya förvaltare då kontrakt med JM och Lawes går ut. Styrelsen har handlat upp ny förvaltning inför 2014 enligt följande:

  1. Ekonomisk förvaltning – BoNea Förvaltning, start 2014-01-01
  2. Fastighetsskötsel – Städexperten Fastighetsservice, start 2013-12-20
  3. Trappstädning – Städexperten Fastighetsservice, start 2013-12-20
  4. Utemiljö och garage (Måsen GA:8) – Städexperten Fastighetsservice, start 2013-12-01. Driften delas med Brf Lund Väster 3 (delägarförvaltning).
  5. Övriga gemensamhetsanläggningar (Måsen GA:4-7; GA:9) handhas av Samfällighetsföreningen Lund Väster där föreningen är representerad. Föreningens kontaktperson, se länk. Se även Gemensamhetsanläggningar.

Ekonomisk förvaltning handhar föreningens ekonomi, register och arkiv. Avgifts- och hyresavisering kommer fr.o.m. dec 2013 att komma från ny förvaltare. Arbete pågår att verifiera att befintligt Autogiromedgivande kan överföras till ny förvaltare. Nyhet är möjligheten att erbjuda aviseringen per e-post (vilket även minskar föreningens portokostnader). Senast i samband med avisering i dec 2013 kommer mer info om Autogiromedgivande och E-postavisering (i följebrev). Föreningen får även ny fakturaadress i samband med detta. Kontakt med ekonomisk förvaltare – se länk.

Fastighetsskötsel och trappstädning avser inre drift och skötsel av våra installationer (t.ex. värme-, vatten- ventilationsutrustning och belysning) samt städning, m.m.

Skötsel utemiljö och garage har upphandlats tillsammans med Brf Lund Väster 3. Området omfattar gemensamhetsanläggningen Måsen GA:8 och utgör plantering, gräsmatta, lekplats och gångvägar i föreningarna samt garaget.

Besöksräknare

375 519 besökare sedan 2019-09-18