14 apr 2013

Godkänd entreprenör inglasning balkong/uteplats

Av styrelsen | 2013-04-14 17:09

Sedan föreningen fick bygglov för inglasning har styrelsen arbetat vidare med att utse entreprenör som uppfyller kraven.

Styrelsen har 2013-04-14 fattat beslut om att godkänna den lösning som Balkong Rutan AB visat för styrelsen vid demonstration samma dag med följande klargöranden:

  • Glas – ofärgat, klart glas
  • Profiler – utförs i kulör RAL 7011 (likt balkongräcken)
  • Stomme vid inglasning utan överliggande balkong – sker utan skada på fasaden och utförs i kulör RAL 7011
  • Plintar vid inglasning uteplats – sker utan skada på isolering till garage eller andra försörjningsanläggningar

Anbud inglasning balkong/uteplats
Anbud från Balkong Rutan AB delas ut i medlemmars brevlåda

Demonstration av inglasning balkong/uteplats
Balkong Rutan AB kommer för att hålla en demonstration och svarar på intresserades frågor – lördagen den 20 april 2013 kl.10:00 i garaget

Ansökan om styrelsens godkännande
Inglasning kräver styrelsens godkännande.
Ansökan görs till styrelse@brflundvaster2.se. Genom att i ansökan hänvisa till ”inglasning balkong/uteplats med Balkong Rutan enligt meddelande 2013-04-14” kan hand­läggningen av ansökan minskas. Annan lösning kräver indi­viduell bedömning.

Föreningen avser ta ut en avgift om 1000 kr av med­lemmar som beviljas tillstånd – detta för att kost­naden på bästa sätt skall fördelas på de som använder bygglovet. Kostnader för inglasning står den enskilde medlemmen för.

Besöksräknare

375 511 besökare sedan 2019-09-18