Att flytta in och ut

Lite tips och förmaningar i samband med flytt från / till föreningen.

Lägenhetsvisning

I samband med visning av lägenhet får man inte blockera eller ställa upp dörrar för att underlätta inpassage. Som på många andra håll krävs normalt två personer för en visning, en som hanterar dörrar och en person uppe i lägenheten.

Mäklarskylt är ok medan visning pågår, men skall tas bort när visningen är över.

Möbelflytt

Det är inte tillåtet att köra upp fordon på gångbanor för att på detta vis komma närmare dörren om man blockerar passage för boende.

I samband med flytt får man endast blockera eller ställa upp dörrar för att underlätta passage om de hålls under uppsikt.

Emballage, sopor

I anslutning till respektive hus (Grisslevägen 2, 4 och 6) finns soprum för restavfall och matavfall. På källsorteringen (vid Grisslevägen 2 och 11) finns kärl för metall-, plast-, pappersförpackningar, tidningar, färgat/ofärgat glas och batterier. För övrigt avfall hänvisas till återvinningscentral, t.ex. Gunnesbo återvinningscentral på Traktorvägen 18, Lund.

Inga sopor får lämnas utanför kärlen. Om kärlet är fullt, gå vidare till alternativt soprum/källsortering i föreningen.

Internet/telefon/tv

Fast abonnemangskostnad internet/telefon/tv ingår i avtal med föreningen. För att få tillgång måste du registrera dig som användare hos Telia. Du får skriva ett ”avtal” med dem, även om fasta kostnader betalas av bostadsrättsföreningen. Det beror t ex på att du betalar samtalsavgifterna för telefoni själv, och att du kanske vill flytta/nyteckna telefonnummer till nytt boende. Kanske vill du också uppgradera internethastigheten eller komplettera tv-utbudet.

Vid utflytt är det oerhört viktigt att säljaren säger upp sina kollektiva tjänster så köparen kan beställa och få igång produkterna. Om detta inte sker kommer de ta några extra dagar att få igång tjänsterna för den nya medlemmen.

Ring Telias kundtjänst 90200 och uppge att du bor i Brf Lund Väster 2 i Lund så hjälper de dig.

Försäkring

Bostadsrättstillägg (kollektivt) ingår i föreningens fastighetsförsäkring och premien ingår i föreningens årsavgift. Boende tecknar själv eget avtal om hemförsäkring.

Hushållsel och varmvatten

Förbrukning debiteras genom föreningen; boende behöver inte kontakta annan för slutavräkning.

Vid flytt kommer HELA avräkningsperiodens förbrukning att faktureras köparen (den som innehar lägenheten när avierna produceras), det vill säga oavsett när i debiteringsperioden som tillträde skett. Föreningen gör inga extra mätaravläsningar i samband med tillträde och fördelar inte heller debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta.

Vi rekommenderar att köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier eller avräkningsunderlag som finns i portalen) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till tillträde. Den kostnaden räknas av från likviden för köpet. Köparen betalar in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.

Garageplats

Eventuellt hyresavtal garageplats sägs upp (per automatik) i samband med att boende flyttar. Debitering sker för hel månad, oavsett om man kan nyttja full månad eller inte i samband med flytt.

Kort för öppning/stängning garageport återlämnas till föreningens kontaktperson garage. Köpare kontaktar samma kontaktperson för nytt hyreskontrakt garageplats.

Namnskylt

Föreningen iordningställer ny namnskylt åt köpare för postbox, tidningshållare, porttelefon och namntavla trapphus i samband med tillträde.

Skylt ”Ingen reklam, tack” tillhandahålls av föreningen utan kostnad (enhetligt utseende); kontakta kontaktperson nycklar.

Kvarlämnas vid utflytt

2 st digitalboxar för TV och allt som ingår i IT-skåpet tillhör föreningen
Bostadspärm och Skötselpärm
3-5 st lägenhetsnycklar (normalt). Meddela gärna köpare gällande portkod.

Senast uppdaterad 2024-04-23 av Peter Röjel.