29 apr 2020

Underhållsspolning av föreningens avlopp hösten 2020

Av styrelsen | 2020-04-29 20:52

Styrelsen har tagit beslut om att underhållsspola samtliga avlopp i kök och badrum i föreningens 68 lägenheter. Vi har tagit in offert från 3 olika leverantörer och valet föll på Spolpågarna i Arlöv (spolpagarna.se). Vi kommer att återkomma i god tid med exakt datum och hur det kommer gå till.

Uppdatering - underhållsspolning sker den 15, 16 och 17 september 2020 (Grisslev 2, 4, resp 6). Mail har gått ut till samtliga medlemmar. Se även anslag i resp entré.

14 apr 2020

Inför föreningsstämma 2020

Av styrelsen | 2020-04-14 19:00

Brf Lund Väster 2 årsstämma planeras genomföras tisdagen den 30 juni 2020 kl 18.00 på Petersgården, Trollebergsvägen 43, Lund.  På grund av covid-19 kan datumet komma att ändras, men då blir föreningens medlemmar informerade om det.

Vid stämman kommer val av ledamöter till styrelsen att genomföras. För dig med intresse för uppdrag i styrelsen – kontakta valberedningen:

Jan Simonsson (Grisslev 2-1203), jan.simonsson@brflundvaster2.se, sammankallande
Oskar Handmark (Grisslev 2-1004)

Motioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2020-05-24.