11 maj 2013

Friskluftintag

Av styrelsen | 2013-05-11 10:35

filter-till-easy-vent-menyStyrelsen har blivit varse att alla friskluftintag inte blivit rätt utförda; att luften inte kan passera friskluftfiltret på avsett sätt (p.g.a. saknad håltagning i vägg eller att plastspärren i väggen inte blivit öppnad).

Vi ber medlemmarna kontrollera sina friskluftfilter – har de suttit där en tid blir de bli gråsmutsiga (rena filter är vita). Om du upptäcker fel på friskluftintaget – gör en felanmälan så JM får möjlighet att åtgärda problemet.

Se även – Friskluftfilter