2 sep 2013

Sopberg

Av styrelsen | 2013-09-02 20:57

SopkasunVi vill uppmana att INTE ställa sopor på marken när kassun för källsortering är full. Detta lockar fåglar och råttor att undersöka innehållet – samt vinden som sprider ut innehållet.

Inom kort färdigställs ytterligare kassuner vid Grisslevägen 2 för våra medlemmar, Vinkelhaken och Lund Väster 3. Andra alternativ är att slänga bland hushållssoporna alternativt återvinningscentral, t.ex. Gunnesbo återvinningscentral på Traktorvägen 18, Lund. Extratömning av kassun är nu utförd.

I sammanhanget uppmanas även att kartonger som skall slängas viks ihop så gott det går samt kontroll att de inte fastnar och blockerar inkastet.

Besöksräknare

375 519 besökare sedan 2019-09-18