26 mar 2013

Garantitid – 5 resp 2 år i lägenhet; 10 år för fasadkonstruktionen

Av styrelsen | 2013-03-26 01:39
garantiStyrelsen har fått fråga om garantitid för lägenheterna – här kommer text från entreprenadkontraktet:

Garantitiden är fem (5) år utom för vitvaror (kyl- och frysskåp, spisar, microugnar mm), blandare/VS-armaturer, invändiga målningsarbeten och tapetdragningar, där garantitiden med avvikelse från ABT 06 kap 4 § 7 skall vara två (2) år. Garantitiden räknas från den vid godkänd slutbesiktning fastställda starttidpunkten för garantitiden.

Garantitiden började 2011-12-20 kl.00:00
Garantitiden slutar 2016-12-19 kl.24:00; garantitiden för vitvaror (kyl- och frysskåp, spisar, microugnar, m.m.) blandare/VS-armaturer och tapetdragningar slutar 2013-12-19 kl.24:00

För fel i fasadkonstruktion och/eller fasadarbetets utförande skriver JM:

JM har tecknat byggfelsförsäkring som gäller från slutbesiktningen och tio (10) år framåt.

Om det i något av våra projekt under tio (10) år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, som inte regleras genom byggfelsförsäkringen, kommer JM att svara för att skadan åtgärdas.

Besöksräknare

375 500 besökare sedan 2019-09-18