13 sep 2013

Vattenskada Grisslevägen 4

Av styrelsen | 2013-09-13 20:24

ÖversvämningNatten till 13 sep 2013 inträffade en vattenskada i källaren på Grisslevägen 4. Det rör sig om en koppling avseende tappvatten som gått isär i teknikrum för fjärrvärme. Läckan stoppades under natten och våtdammsugning har genomförts.

Boende ombeds nu att kontrollera sina tillhörigheter i källarförråden och eventuellt göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag.

Avfuktare är sedan lördag 14 sep 2013 installerad. Den gör vad den kan för att torka upp fukten, men medlemmarna måste hjälpa till med att torka/avlägsna fuktskadat gods i förråden.

När det gäller att kasta fuktskadat gods – använd befintlig sophantering, d.v.s. sopkärl för hushållssopor (och det behöver inte bara vara vid Grisslevägen 4 utan vi har som bekant även vid Grisslevägen 2 och 6). Återvinningsbar kartong hänvisas till kasun för pappersförpackningar. Större saker (typ möbler/madrasser) ber vi respektive att åka iväg med till återvinningscentral.

Besöksräknare

375 513 besökare sedan 2019-09-18