Brf Lund Väster 2 | 769621-0322

Ekonomisk förvaltning

Föreningens fakturaadress:

Brf Lund Väster 2
c/o BoNea Förvaltning
Fosievägen 15
214 31 Malmö

Boneas kundservice:
E-post: brf@bonea.se
Tel: 040-631 30 50 vardagar 8-17, helg 10-15

Autogiroanmälan – se Dokument

Avier via e-post – anmälan/avanmälan via brf@bonea.se med uppgift om e-post, namn, förening och lägenhetsnummer (n-nnnn)

Organisationsnummer 769621-0322

Bankgiro 647-7152

Senast uppdaterad 2019-09-18 av Peter Sebelius.