19 dec 2018

Fel på köksarmatur?

Av styrelsen | 2018-12-19 14:20

Marbodal har slutat tillverka den köksarmatur – T4 lysrörsbelysning – som installerades i Brf Lund Väster 2 år 2011. Armaturer och lysrör till dessa har därmed blivit mycket svårt att få tag på. Ett antal av våra boende har fått sina armaturer bytta genom reklamation. Man har då ersatt med ny LED-armatur, och man byter alla armaturerna över diskbänk för att få lika ljus. Ny LED-armatur har samma mått som lysrörsarmaturen, så den passar snyggt in i infällningen under köksskåpen.

Vi har varit i kontakt med elektriker för hantering av eventuellt kommande problem med köksarmaturer hos boende; att kunna – mot privat ersättning – byta sin lysrörsarmatur till LED-armatur mot rimligt arvode.

För beställning av utbyte av sin köksarmatur till LED-armatur – kontakta:
Ljus El & Byggtjänst, Börje Ljus, borje@ljus.one, 070-314 42 80

Byte av köks- eller badrumsbelysning

27 nov 2018

Hyra och avgifter 2019

Av styrelsen | 2018-11-27 06:33

På grund av ökat inköpspris höjer föreningen avgift för hushållsel med 0,20 kr/kWh (+20 %); ny avgift 1,19 kr/kWh. Ny avgift infördes på förbrukning från 2018-11-01. Ändringen aviserades 2018-10-29.

I övrigt endast ändringar med avseende på nytt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är beräknat till 46 500 kr (2018: 45 500 kr).

Vid styrelsemöte 2018-11-26 beslöts om avgifter och hyra för 2019 enligt följande:

Årsavgift lägenhet: 550 kr/kvm (medelvärde) oförändrad
Hyra garageplats: 650 kr/mån bil
325 kr/mån MC/moped
oförändrad
Bredband: 216 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 49,25 kr/m3 oförändrad
El: 1,19 kr/kWh +20 %
Pantsättningsavgift: 465 kr (1 % pbb) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 162,50 kr (2,5 % pbb) justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift: 387,50 kr/mån (1/12*10 % pbb) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad
16 nov 2018

Julgranständning 2018

Av styrelsen | 2018-11-16 23:24

Söndagen den 2 dec kl 16.00 (första advent) tänder vi granen på gården. Samtidigt bjuds på glögg och pepparkakor. Aktiviteten görs tillsammans med våra grannar i Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14).

29 okt 2018

Ändrad avgift hushållsel

Av styrelsen | 2018-10-29 20:05

Vid styrelsemöte 2018-10-29 beslöts justera avgifter för varmvatten och hushållsel. Ny avgift införs på förbrukning som börjar 2018-11-01:

På grund av ökat inköpspris kommer föreningen att höja avgift för hushållsel med 0,20 kr/kWh (+20 %); ny avgift 1,19 kr/kWh. Avgift för varmvatten behålls oförändrad, 49,25 kr/m3 (+0 %).

Debitering sker i efterskott, ändringen debiteras första gången på månadsavi för april 2019.

Årsavgift, garagehyra och övriga avgifter för 2019 presenteras efter avslutat budgetarbete i slutet av innevarande år.

23 okt 2018

Beställning av lägenhetsnycklar

Av styrelsen | 2018-10-23 11:09

För att säkerställa integriteten och säkerheten i nyckelsystemet införs justerade rutiner kring beställning av kompletterande lägenhetsnycklar:

 1. Boende tar kontakt med Nyckelansvarig i styrelsen (vi har flera) genom e-post, styrelse@brflundvaster2.se, med uppgift om:
  • Hur många nya lgh-nycklar man vill beställa
  • Namn (på den som hämtar nyckeln)
  • Personnummer (på den som hämtar nyckeln)
  • Telefonnummer (till den som hämtar nyckeln)
  • Stämpling på den befintlig lgh-nyckeln (ex: AAA111 L-1)
 2. Nyckelansvarig i styrelsen gör beställning hos låsfirman Certego i Lund
 3. När nycklarna är klara (ett par arbetsdagar senare) hämtar och betalar boende sina nya nycklar hos Certego, Propellervägen 16, Lund

Nya nycklar måste alltså beställas av nyckelansvarig i styrelsen.

19 okt 2018

Kassun för källsortering

Av styrelsen | 2018-10-19 21:17

Vi har noterat tidvis överfylld kassun för pappersförpackningar, men också lämnade kartonger utanför.

Inga sopor får lämnas utanför kärlen.

Vi uppmanar våra medlemmar att klämma ihop kartonger så att de tar minimal plats, samt om kassunen är full gå till motsvarande på Grisslevägen 2 respektive Grisslevägen 11.

9 okt 2018

Gräsmattan

Av styrelsen | 2018-10-09 20:22

Efter sommarens torka har inte hela gräsmattan återhämtat sig. Vi provar nu att hjälpa den med nya gräsfrön – och vi ber boende att undvika gå på nysådda delar av gräsmattan.

9 sep 2018

Byte wifi-router och tv-boxar i lägenheter

Av styrelsen | 2018-09-09 08:50

Avtalsförlängning om TV, telefoni och bredband tecknat med Telia i utbyte mot nya teknikprodukter (1 wifi-router och 2 tv-boxar per lägenhet). Bredbandshastigheten justeras till 100/100 Mbit/s. TV-kanalpaket genom föreningen samma som idag, Telia Lagom. Månadsavgift/hushåll hålls oförändrad, 216 kr/mån.

Ny router, Technicolor TG799vac Xtream; ny TV-box, Arris VIP 4302. Produkterna ägs av föreningen och skall vara kvar i lägenheten vid överlåtelse.

Utdelning och insamling av teknikprodukter aviseras i respektive trapphus, preliminärt under oktober 2018. Nuvarande teknikprodukter kommer fortsatt att fungera, så bytet kan göras då det passar bäst för boende. Det blir boende själv som uppmanas utföra bytet i sin lägenhet.

– Med tanke på att de ser lika ut på baksidan rekommenderar jag att man tar ut en sladd i taget och sätter in den på samma ställe på nya produkten. Händer det att man behöver hjälp kan man ringa kundtjänsten på telefon 90 200 så kommer de guida hur man skall gå tillväga.

OBS! Första gången du startar upp tv från Telia blir du ombedd att aktivera tv-boxen genom att logga in med dina tv-koder. Du hittar dina tv-koder på Mitt Telia.

Nyttiga länkar:
Telia support, koppla in bredband via fiber med wifi-router
Telia support, koppla in tv från Telia via fiber med wifi-router

9 sep 2018

Ny dörrautomatik

Av styrelsen | 2018-09-09 07:32

Ny dörrautomatik upphandlad. Dörröppnare installeras på dörrar mellan trapphus och garage, samt entrédörrar – totalt omfattas 9 dörrar (befintlig dörrautomatik Grisslevägen 6 behålls och kompletteras).

’Armbågskontakt’ används för att öppna respektive dörr. Från trapphus mot garagesluss dörröppning via nyckelbrytare. Entrédörr öppnas med portkod och därefter trycka på öppningsknapp.

Preliminärt installeras dörrautomatiken under 2018v40.

8 sep 2018

Ny trapphusbelysning

Av styrelsen | 2018-09-08 22:59

Ny trapphusbelysning upphandlad. Nya armaturer som monteras är av typ LED-belysning med närvarosensor och är dimbar. Det innebär att armaturen alltid är tänd på sparlåga (ca 10%) och tänds upp då den detekterar rörelse i närheten.

En variant av armaturen som förutom närvarosensor och är dimbar även innehåller nödljus monteras på varje våningsplan (som tänds upp vid strömavbrott).

Ny armatur har samma utseende som dagens trapphusarmaturer – men med lite större diameter. Nya armaturer är färre än befintligt antal, vilket innebär att några placeringar kommer förskjutas. Nya armaturer installeras symmetriskt på varje våningsplan för god täckning.

8 sep 2018

Lånevagn i garage

Av styrelsen | 2018-09-08 21:54

Styrelsen har beslutat skaffa ytterligare en lånevagn och ställa i garaget vid parkeringsplats 24, denna gång en klassisk kundvagn.

Vagnarna är för utlån till boende och avsedda att lättare bära hem varor från bilen.

Såväl boende i Brf Lund Väster 2 (Grisslevägen 2-6) som Brf Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14) är välkomna att använda vagnarna – men var vänlig och ställ tillbaka dem så snart som möjligt efteråt.

28 aug 2018

Ändringar i styrelsen

Av styrelsen | 2018-08-28 22:10

Bengt Skantz (suppl) och Karin Lindqvist (suppl) lämnar styrelsen 2018-08-31 – båda pga flytt. Vi tackar för deras engagemang i styrelsen.

20 aug 2018

Reparation i garage

Av styrelsen | 2018-08-20 12:04

6-7 september 2018 kommer entreprenör att arbeta med avseende på skadan av två pelare i garaget, vid garageplats 28-29.

I deras arbete ingår att ta bort lösa betongdelar från befintliga betongpelare samt kontrollera att ingen dubb från bjälklaget finns kvar i densamma, laga upp betongpelare och måla dessa med samma färgnyans som tidigare. Entreprenören kommer täcka in berörda ytor för att minimera damm. Målningen görs senare om torktiden kräver detta.

Bilägare som måste flytta sina bilar pga arbetet meddelas separat. Då mindre damm kan förekomma kan även fler vilja ta bort sina bilar.

Stämp (monteringsstöd) kommer att stå kvar ytterligare en tid. Ersätts i ett senare skede till permanenta stålstolpar.

13 jul 2018

Häckklippning

Av styrelsen | 2018-07-13 09:48

Efter avstämning med boende på markplan och Brf Lund Väster 3 har vi beställt häckklippning av vår fastighetsskötare.

Häckhöjd längs Grisslevägen 1,5 meter och runt lekplatsen 1,2 meter.

11 jun 2018

Detaljplan Måsen 21

Av styrelsen | 2018-06-11 23:53

Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund). I ny detaljplan ingår bland annat förtätning med fyra nya flerbostadshus i tre till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter.

Överklagan har nu behandlats. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

7 jun 2018

Studentkalas på innergården

Av styrelsen | 2018-06-07 14:13

Lördagen den 16 juni på kvällen kommer en boende vid Grisslevägen 12 att resa ett tält på gräsmattan och där ha studentkalas för sina två döttrar.

Detta är föranmält och accepterat av Styrelsen LV3.

21 maj 2018

Garagestädning

Av styrelsen | 2018-05-21 13:39

Garaget städas fredagen den 15 juni 2018 kl 07:30-15:30. Vänligen flytta fordon så att arbetet kan utföras så smidigt som möjligt.

8 maj 2018

Ny styrelse

Av styrelsen | 2018-05-08 22:49

Vid föreningsstämma 2018-05-08 valdes ny styrelse.

Föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är nu publicerad, se Dokument.

29 apr 2018

Läckage värmerör element

Av styrelsen | 2018-04-29 17:48

Idag, 2018-04-29, upptäcktes vattenläckage i källaren på ett av huset från ett värmerör till element (stamledning). För att begränsa vattenskadan har värmekretsen stoppats och tömts, därmed har vi just nu ingen värme från elementen i huset.

Felsökning och åtgärd pågår.

Uppdatering 2018-05-02: Värmen återställd. Boende kan gärna göra extra avluftning av sina element (men det borde inte kommit in så mycket luft i elementen pga stoppet).

14 mar 2018

Ändrad avisering hushållsel och varmvatten

Av styrelsen | 2018-03-14 20:42

Från och med nästa avgiftsavisering (avgift för juli 2018) kommer avisering av hushållsel och varmvatten se annorlunda ut:

 • Hushållsel och varmvatten kommer endast redovisas som två klumpsummor. För att se summornas uträkning (förbrukning och enhetspris) loggar man in på webbportalen.
 • På webbportalen finns förutom uträkningsunderlag även staplar som visar förbrukning över tid samt alla mätarställningar. Det ger boende bättre översikt samt information om att man skall vända sig till Techem om frågor gällande sin förbrukning och inte Bonea.
 • Vid ägarbyte kommer föreningen inte göra fördelning av debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta. Föreningens avgift för hushållsel och varmvatten debiteras köparen.

Läs mer: El- / varmvattenmätare

12 mar 2018

Skada i garage

Av styrelsen | 2018-03-12 07:27

Vi har, sedan januari 2018, sett sprickor i två pelare i garaget, vid garageplats 28-29. Pelarna är placerade under en så kallad dilatationsfog (expansionsfog), och även fogen visar ”spricka”.

Besiktningsman har varit på plats för att hjälpa oss hantera skadan, och det är också han som knackat ner löst hängande betong vid p-plats 29 som ändå var på väg att släppa. Skadan är reklamerad till entreprenören (JM).

24 feb 2018

Inför föreningsstämma 2018

Av styrelsen | 2018-02-24 13:39

Brf Lund Väster 2 årsstämma planeras genomföras i Petersgården 2018-05-08. Vid stämman kommer val till ny styrelse att genomföras. För dig med intresse för uppdrag i styrelsen – kontakta valberedningen:

Ann Asp (Grisslevägen 6-1502), sammankallande,
ann.asp@brflundvaster2.se
Maud Eker (Grisslev 6-1003)

Motioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2018-03-24.

1 feb 2018

Energiuppföljning 2017

Av styrelsen | 2018-02-01 20:26

Total värmeförbrukning 2017 ungefär lika året innan (+1%), varmvattenförbrukningen ökat (+6%) och något större andel av värmen har skapats genom vår värmepump (+4%).

2017 2016 Förändring
Värme:
från fjärrvärme, MWh 226 233 -3%
från värmepump, MWh 309 298 4%
summa värmeförbrukning, MWh 534 531 1%
El:
summa fastighetsel, MWh 345 249 ej jmfbar*)
varav värmepump, MWh 82 78 4%
netto fastighetsel, MWh 263 171 ej jmfbar*)
Varmvatten:
vattenmätare, m3 2 231 2 101 6%

*) Föreningen har, sedan juli 2016, infört gemensam el; därmed ingår nu hushållsel i elmätningen. Elförbrukningen är inte jämförbar då omfattningen skiljer sig mellan åren.

31 jan 2018

Omläggning lån

Av styrelsen | 2018-01-31 19:20

Omläggning av ett av föreningens tre lån genomfördes 2018-01-25 (lån 1, nedan). Nytt lån tecknades, efter upphandling, i Handelsbanken. Denna gång valdes att binda lånet på tre år. I samband med omläggning gjordes också en extraamortering.

Visserligen blev räntesatsen något högre än före omläggning, men föreningens räntekostnader år 2018 väntas minska med ca 40 000 kr jämfört med år 2017; tack vare lägre låneskuld. Medelräntan för våra fastighetslån är knappt 1%.

Efter omläggning har föreningen lån enligt följande:

Lån Belopp [mkr] Ränta [%] Bindningstid
1 17 0,85% 2021-01-30
2 17 0,97% 2019-01-30
3 15 1,16% 2020-01-24
Summa 48

 

29 jan 2018

Provinstallation LED-armaturer i trapphus

Av styrelsen | 2018-01-29 23:28

Styrelsen har diskuterat byte av armaturer i våra trapphus. Nuvarande armatur är av typ cirkellysrör. Önskemålet är liknande armaturer i LED-utförande för lång livslängd och låg energiförbrukning. Ytterligare energi sparas genom rörelsesensor i armatur som normalt brinner, så den går ner i lågenergiläge då det inte är någon rörelse i närheten.

En provinstallation är nu monterad på Grisslevägen 6, vån 4 för att man skall kunna tycka till om de varianter som provas:

 • vid lgh 61402 – ny provarmatur, kallvitt ljus, utan rörelsesensor, tänds med tryckknapp
 • vid lgh 61403/hiss – ny provarmatur, varmvitt ljus, har rörelsesensor, brinner normalt alltid (gå ner en bit i trapphuset och vänta stilla nån minut för att se lågenergiläget)
 • vid lgh 61404 – ursprunglig armatur, varmvitt ljus, tänds med tryckknapp

Åsikter om armaturerna kan lämnas som kommentar till detta inlägg eller direkt till styrelsen. Provinstallationen pågår vecka 5-8 2018 (29/1-25/2 2018).

29 jan 2018

Detaljplan Måsen 21 överklagad

Av styrelsen | 2018-01-29 22:27

Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund). I ny detaljplan ingår bland annat förtätning med fyra nya flerbostadshus i tre till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter.

Framförallt vänder vi oss emot att ny bebyggelse är avsevärt högre och mer omfattande än vad den befintliga stadsmiljön i detta område tål. Måsen 21 ligger i Lunds perifieri, inte i stadskärnan.

3d-figurer har tagits fram – baserad på föreslagen detaljplan och omkringliggande byggnader – som på ett talande sätt visar att ny bebyggelse skulle bli ett främmande inslag i befintlig miljö.

– Det planförslag som visas ger intryck av att vara totalt anpassat till beställarens önskemål. Uppdraget bör istället vara att göra en plan som anpassar beställarens önskemål med den befintliga stadsmiljön. Vår stadsdel kan tåla viss förtätning, men inte hur mycket som helst.

18 jan 2018

Underhåll garageport

Av styrelsen | 2018-01-18 17:17

Garageporten kommer, på grund av servicearbete, att hållas stängd fredagen den 26 januari 2018 mellan kl.10 och 13.

Det finns ingen möjlighet att öppna under denna tid – planera bilbehovet.

2 jan 2018

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

Av styrelsen | 2018-01-02 17:43

Uppdaterad 2018-01-15:

Föreningen har handlat upp OVK, obligatorisk ventilationskontroll, från JFK Jonas Folkesson Klimatservice AB.

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller (för oss 6 år).

OVK utförs i våra lägenheter den 18-19 januari 2018 enligt följande:

 • 18 januari fm hus 6 / Grisslevägen 6, LasseD deltar från Brf
 • 18 januari em hus 5 / Grisslevägen 4, BengtS deltar från Brf
 • 19 januari fm hus 4 / Grisslevägen 2, LarsW deltar från Brf
 • 19 januari em kontroll av fläktarna

V.v. rengör frånluftsdon inför OVK-besiktning enligt skötselanvisning. Frånluftsdonen sitter normalt i kök, badrum och klädkammare. Se nyttig länk på Youtube. Dock, ta det försiktigt med att rengöra runt donet i köket – takets täckfärg är tunn! Vid kontrollen kommer även någon från föreningen att delta, se ovan.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma – gör så här:
Lås ytterdörren i klockan-10-läge. Då medger ni att vi kan använda en speciell nyckel för att komma in i er lägenhet. Föreningens nyckel fungerar endast i klockan-10-läget; i klockan-12-läget är det bara hushållets nycklar som passar.