12 dec 2016

Garantibesiktning (5 års)

Av styrelsen | 2016-12-12 15:44

Inkomna reklamationer är sammanställda och skickade till besiktningsman och JM. Vad händer nu?

Styrelsen hade en sittning (förmöte) den 12 dec 2016 med besiktningsman och JM. Vid mötet bestäms omfattning och vilka lgh som skall besiktas. Efter mötet tar vi kontakt med berörda lgh-innehavare för kallelse till besiktning.

Uppdatering: Besiktning genomförs 2 feb 2017 hos berörda lgh-innehavare. Kallelse med ungefärliga tider delas ut i respektive postfack.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma – gör så här:
Nyckelhål, klockan-10-lägeLås ytterdörren i klockan-10-läge. Då medger du att vi kan använda en speciell nyckel för att komma in i er lägenhet. Föreningens nyckel fungerar endast i klockan-10-läget; i klockan-12-läget är det bara hushållets nycklar som passar.

3 dec 2016

Avgift och hyra 2017

Av styrelsen | 2016-12-03 22:23

Föreningens ekonomi är god och stabil. Styrelsen har beslutat att inte ta ut någon årsavgift för januari 2017, övriga månader tas oförändrad årsavgift. Detta motsvarar en rabatt om 8 % på helåret, eller i årsmedelvärde 530 kr/kvm. Viss justering av avgift för varmvatten och el görs, införs först vid avläsningsperiod som börjar 2017-02-01. Prisbasbeloppet för 2017 är beräknat till 44 800 kr.

Vid styrelsemöte 2016-11-28 beslöts om avgifter och hyra för 2017 enligt följande:

Årsavgift lägenhet: medelvärde 530 kr/kvm jan-2017 avgiftsfri
Hyra garageplats: bil 650 kr/mån
MC/moped 325 kr/mån
oförändrad
Bredband: 216 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 47,67 kr/m3 tidigare 48,36 kr/m3
El: 0,96 kr/kWh tidigare 1,00 kr/kWh
Pantsättningsavgift: 448 kr (1 % prisbasbelopp) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 120 kr (2,5 % prisbasbelopp) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad
27 nov 2016

El- och varmvattenmätare

Av styrelsen | 2016-11-27 09:13

aidonmatareNu kan boende få tillgång till mätarinformation via webportal – se vidare El- / varmvattenmätare.

23 nov 2016

Julgranständning 2016

Av styrelsen | 2016-11-23 07:13

julgranSöndagen den 27 nov kl 16.00 (första advent) tänder vi granen på gården. Samtidigt bjuds på glögg och pepparkakor. Aktiviteten görs tillsammans med våra grannar i Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14).

21 nov 2016

Torka fötterna

Av styrelsen | 2016-11-21 22:27

skoTitta på skorna innan du går förbi dörrmattan – och vad som finns under dem.

När vi nu går in i den smutsigare väderperioden har vi, precis som ifjol, kompletterat entréerna med dörrmattor som regelbundet tvättas – använd dem!

20 nov 2016

Dämpa farten i garaget

Av styrelsen | 2016-11-20 21:23

annan-faraBer alla att köra varsamt i garaget! Utrymmet är trångt, och sikten är begränsad.

Kör sakta så det inte händer en olycka eller någon blir rädd.

16 nov 2016

Driftstörning

Av styrelsen | 2016-11-16 04:32

maskinfelVi har problem med värmesystemet till elementen just nu. Det är för lågt tryck i systemet, vilket därför märks tydligast i lägenheter högt upp. Felsökning pågår.

Uppdatering: Åtgärdat, en säkring till pumpen för tryckhållning som löst ut.

1 nov 2016

Upphandling

Av styrelsen | 2016-11-01 07:24

Föreningen har handlat upp nytt elavtal. Tecknat med Switch Nordic Green. Avtalet är 2-årigt, fr.o.m. 2016-11-01.

Föreningen har även tecknat nytt underhållsavtal hissar. Avtalet tecknat med Kone. Avtalet är 3-årigt, fr.o.m. 2017-01-01.

1 nov 2016

Inför garantibesiktning (5 års)

Av styrelsen | 2016-11-01 07:16

Föreningen har börjat planera för en 5-årsbesiktning. Datum för besiktning är ännu inte fastställd, men garantitiden slutar 2016-12-19 kl 24 för de delar som omfattas av 5 års garantitid. Garantitiden för vitvaror (kyl/frys, spis, microugn m.m.), blandare/VS-armaturer och tapetdragningar är två (2) år och slutade 2013-12-19.

Styrelsen behöver hjälp av medlemmarna för att fånga in brister vi vill ta upp på garantibesiktningen. Vi ber lgh-innehavaren att påtala eventuella brister man bedömer att vi kan lasta entreprenören, t.ex.:

 1. sprickor i väggar/tak
 2. sprickor i kakel i toalett/badrum/kök
 3. avloppslukt till följd av låg vattennivå i toalettstol
 4. dålig avrinning avlopp trots att man rengjort och rensat vattenlås
 5. iakttagelser från allmänna utrymmen, tekniska installationer, hissar, m.m.

För att sammanställa reklamationer mot entreprenören har föreningen öppnat en speciellt e-postadress; reklamation@brflundvaster2.se senast 2016-11-28. Fel som inte kan lastas entreprenören felanmäls till felanmalan@brflundvaster2.se likt tidigare.

Glöm inte att ange kontaktuppgifter i samband med reklamation såsom: adress och lägenhetsnummer, lägenhetsinnehavare, telefonnummer och e-postadress.

Observera att det är viktigt att vi reklamerar brister innan besiktningen. Utdrag ur vårt entreprenadkontrakt, angående garantibesiktning 5 år:

”Före utgången av den femåriga garantitiden verkställs ytterligare en garantibesiktning om Beställaren så påkallar. En sådan garantibesiktning omfattar endast arbeten med fem års garantitid och då endast de delar för vilka beställaren har lämnat reklamationer under garantitiden.”

1 nov 2016

Avfuktning pågår

Av styrelsen | 2016-11-01 05:58

maskinfelFöreningen har ställt en avfuktare i slussen mellan garage och trapphus Grisslevägen 2.

Vi upplever onaturlig luftfuktighet i luftslussen – därför mäts nu mängden avfuktat vatten för att bilda underlag för reklamation mot entreprenören.

 

5 okt 2016

Nedskräpning

Av styrelsen | 2016-10-05 10:58

återvinningVi har återigen anledning att påpeka att det inte är ok lägga sopor utanför sopkärl – det är nedskräpning! Senast aktuellt vid sopkassuner, Grisslevägen 11.

Om kärlet är fullt på närmaste sopstation – gå till annan. Vi har två platser med kassuner för källsortering och tre soprum för hushållsavfall/restavfall.

12 sep 2016

Nödbelysning i trapphus

Av styrelsen | 2016-09-12 21:43

ficklampa_nödbelysningTrapphusen har nu försetts med ficklampor som fungerar som nödbelysning. Lampan laddas så länge den sitter i hållaren och tänds automatiskt vid strömavbrott.

Ficklampan skall endast användas i nödsituation och får inte bortföras.

4 aug 2016

Mätarbyte varmvatten

Av styrelsen | 2016-08-04 12:00

DuschTechem Sverige AB har av Brf Lund Väster 2 fått i uppdrag att byta ut alla varmvattenmätare och införa automatisk avläsning och debitering av dessa.

Arbetet utförs under perioden 10-12 augusti (ons-fre). För mer information och noggrannare tider, se utskick i respektive brevlåda.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma – gör så här:
Nyckelhål, klockan-10-lägeLås ytterdörren i klockan-10-läge. Då medger du att vi kan använda en speciell nyckel för att komma in i er lägenhet. Föreningens nyckel fungerar endast i klockan-10-läget; i klockan-12-läget är det bara hushållets nycklar som passar.

12 jul 2016

Kabelvinda garage

Av styrelsen | 2016-07-12 21:07

eluttagFöreningen har skaffat en kabelvinda om 25 m för att underlätta att provisoriskt dra fram el till sin bil i garaget, t.ex. för att dammsuga bilen.

Uppställningsplats kabelvinda: tillsammans med lånevagn vid garageplats 24 i garaget.

7 jul 2016

Trädgårdsförråd

Av styrelsen | 2016-07-07 00:37

trädgårdsmästareVi vill informera/påminna om att föreningen har ett trädgårdsförråd med lite utrustning. Det ligger på Grisslevägen 2, ingång intill brevlådorna i entrén. Vanlig boendenyckel används.

Det är fritt fram att låna utrustning ur förrådet, speciellt för grönytor och växter som är alla till gagn.

 

22 jun 2016

Elavbrott 5 juli

Av styrelsen | 2016-06-22 23:29

lampaSom tidigare informerats håller föreningen på att gå över från individuella elavtal till gemensam anslutning av el. Datum för installation är nu bestämd till 5:e juli.

Den 5:e juli är elen avstängd 8-16. Under tiden fungerar inte hissar eller annat som går på el i fastigheten. Det blir även mörkt i trapphusen.

 • Hissar – spärras i öppet läge för att ingen skall fastna
 • Belysning trapphus – ha gärna en fungerande ficklampa hemma
 • Garageport – överväg parkera utanför garaget
 • Telefon och internet – ha gärna en laddad mobiltelefon hemma
 • Mat – svårt att laga varm mat hemma

Installatören har som mål att göra avbrottet så kort som möjligt, men utgå från att elen är avstängd 8-16. Vi ber om överseende.

1 jun 2016

Rengöring frånluftsdon och kanal

Av styrelsen | 2016-06-01 21:01

FrånluftsdonVi bör med jämna mellanrum (1 gång/år) ta ner frånluftsdonen i badrum och kök och rengöra dem med vatten samt rengöra kanalen från damm, lämpligen med dammsugare (så långt man når med dammsugarmunstycket).

Se instruktionsfilm (länk), då det inte är självklart hur man lossar/återansluter frånluftsdonet. Se även information i skötselpärmen.

23 apr 2016

Garagestädning

Av styrelsen | 2016-04-23 17:40

GaragestädningGaraget städas onsdagen den 25/5 2016.

Hela garaget städas – och för detta ändamål måste garaget vara tomt mellan ca kl.07.30-16. Där det står fordon kvar sopar man runt om dessa.

Påminnelse kommer sättas upp i anslutning till garaget.

10 apr 2016

Gemensam el och varmvatten

Av styrelsen | 2016-04-10 20:21

I november 2015 informerade styrelsen om planerna på att byta till gemensam el i föreningen. Kortfattat innebär gemensam el att lägenheterna ansluts till föreningens elabonnemang och att hushållsel fortsättningsvis debiteras via avgiftsavisering från föreningen.

Styrelsen har nu fattat beslut om att genomföra installation av gemensam el och beställt tjänsten av Techem. Eftersom det förekommit att nätbolag kräver stämmobeslut för att godkänna denna typ av ändring tas frågan upp även vid föreningsstämman. Beställningen är villkorad av att stadgarna och nätägaren medger ändringen.

Nya mätare för el och varmvatten

Installationen omfattar såväl nya mätare för el (i källaren i respektive byggnad) men även för varmvatten (i respektive lägenhet). Därmed får vi samma leverantör för mätaravläsning för både el och varmvatten.

Mätarinformation via webportal

I omfattningen ingår även tillgång till mätarinformation via en webportal hos Techem. Efter installation ges möjlighet för den enskilde att logga in och se sin förbrukning av el och varmvatten. Då ges mycket bättre och utförligare underlag kring förbrukningen än via föreningens faktureringsunderlag som sänds ut kvartalsvis.

När sker bytet?

Information kring driftavbrott och behov att komma in i respektive lägenhet aviseras separat. Installationstiden är beräknad till 1 arbetsdag för projekt el, samt 2-3 arbetsdagar för projekt varmvatten. Vi räknar med att all installation är slutförd före 2016-06-30.

10 apr 2016

Nya planteringar

Av styrelsen | 2016-04-10 19:33

trädgårdsmästareFöreningen har beslutat komplettera vår utemiljö med ytterligare planteringar:

 • Klätterväxter kommer att planteras vid den södra väggen av garagenedfarten
 • Torktåliga växter i skuggigt läge planteras under balkong, Grisslevägen 2, mot cykelförrådet
 • Vid de norra gavlarna av cykelförråden (Grisslevägen 4 och 6) avlägsnas en del av gräset, så att en halvmåne bildas, för plantering av växter
 • Vid platserna där träd och växter planterats i ”öar” på gårdssidan, kommer en del av gräset mellan växterna att avlägsnas (underlättar gräsklippning) så att en oval eller njurformad planteringsyta bildas för kompletterande växtplantering
 • Runt träd och växter finns idag vårlökar planterade, som skall behållas

Växter som kommer att planteras är bl.a. Clematis, Rhododendron, rödbladig Fläderblom, Syrenhortensia, Doftjasmin, Prydnadskörsbärsträd, Murgröna, Klätterhortensia samt marktäckare.

10 apr 2016

Detaljplan Måsen 21 (Tärnvägen)

Av styrelsen | 2016-04-10 18:33

Lunds kommunUppdaterad – Styrelsen för Brf Lund Väster 2 och 3 har gemensamt tagit fram en skrivelse med synpunkter kring ändrad detaljplan för grannfastigheten Måsen 21.

Synpunkter sammanfattas enligt nedan:

 1. Vi föreslår att ny bostads­bebyggelse får en högsta totalhöjd om 50,0 meter över nollplanet eller 4 våningar, och att man vid bygglovsprövning poäng­terar att denna höjd inte får överskridas!
 2. Vi föreslår att alla ingångar till studentboendet ska vara riktade mot Tärn­vägen. Med entrén Tärn­vägen 10E riktad mot Grisslevägen och Måsen ga:7 blir det en påtaglig risk att studentboendet använder vår ser­vice – och vi vill undvika denna form av osämja.
 3. Utfart Starvägen mot Fjelievägen – För att un­derlätta utfart vid ökad trafik föreslås att befintliga trafiksignaler (Fjelie­vägens över­gångs­ställe vid Stilgjutaregatan och korsningen Fjelievägen/ Fasan­vägen) koordi­neras för att slussa ut biltrafik från Starvägen. Enkelt uttryckt, sensor aktive­rar knappen vid övergångsstället när bilar på Star­vägen vill köra ut.
 4. Infart Starvägen från Fjelievägen – Vi föreslår parkeringsförbud utmed Starvägen från Fjelie­vägen till Grisslevägen/Hök­vägen för att lättare svälja ökad trafik­mängd.
 5. Vi föreslår bättre överensstämmelse med gällande parkeringsnorm i Lund, samt att man vid reducering tydligare garanterar hur detta skall åstad­kom­mas.
 6. Vi föreslår att sopnedkast installeras i anslutning till respektive punkthus samt att sopsug eller likvärdigt system installeras för att transportera soporna mellan sopnedkast och sophus. Motsvarande föreslås för sop­hanteringen vid vårdcentral och studentboende. Oavsett lösning vill vi att man inte ställer upp sopkärl utan inbyggnad.
 7. Vi föreslår att det även fortsättningsvis skapas yta mellan förskola och kvartershuset i form av asfalterad/stenbelagd gång/cykelväg så man kan passera utan omväg mot Örnvägen. Risk att passerande även fort­sätt­ningsvis kommer ta kortaste vägen – antingen likt borttagen gångväg, eller via gångväg framför entré Grisslevägen 9.
 8. Andelstalen för gemensamhetsanläggningar där Måsen 21 ingår kommer behöva räknas om. Vi utgår från att kostnaden för lantmäteriförrättningen står Måsen 21 för.
 9. Vi tycker friytan som räknats fram för tillkommande bostadsbebyggelse är för liten och avvikelsen till omkring­liggande bostadsbebyggelse är betydan­de. Vi före­slår att man skall hålla ett minimikrav om 40 m2 friyta per 100 m2 våningsyta (motsvande cirka 30 m2 friyta per lägenhet).
 10. När Stadsbyggnadskontoret i ny detaljplan vill ”bekräfta rådande använd­ning av student­bostäder” vill vi visa att detta är stick i stäv med vad fastig­hetsägarens ombud argumenterade inför Mark- och miljödomstolen 2014 i samband med prövning av tidsbegränsat bygglov för studentboende.
 11. När man nu vill bekräfta rådande användning (studentbostäder) förväntar vi oss att fastighets­ägaren åläggs uppfylla Boverkets byggregler i enlighet med användningen

Information kring planerna på att bebygga grannfastigheten.

Underrättelse-Samråd 2016-02-05

Se vidare:
Lunds kommun, Planer på gång, Lund
Weidekke bostad, Grönalund

19 mar 2016

Inför föreningsstämma 2016

Av styrelsen | 2016-03-19 09:31

ÅrsstämmaMotioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2016-03-31. Vid årsstämman kommer ny styrelse att väljas. Om du är intresserad av en plats i styrelsen – kontakta valberedningen.

Föreningsstämma planeras onsdagen den 20 april 2016 kl.19.

9 feb 2016

Omläggning lån

Av styrelsen | 2016-02-09 18:01

Omläggning av ett av föreningens tre lån genomfördes 2016-01-30 (lån 2, nedan). Nytt lån tecknades, efter upphandling, i Handelsbanken. Denna gång valdes att binda lånet på tre år. Visserligen blev räntesatsen något högre än före omläggning, men föreningens räntekostnader år 2016 väntas minska med ca 20 000 kr jämfört med år 2015; tack vare lägre låneskuld.

Efter omläggning har föreningen lån enligt följande:

Lån Belopp [mkr] Ränta [%] Bindningstid
1 17 0,81% 2017-01-30
2 17 0,97% 2019-01-30
3 18 3,60% 2017-01-30
Summa 52
8 jan 2016

Underhåll av din JM-bostad

Av styrelsen | 2016-01-08 17:55

rörmokare

Tips om instruktionsfilmer från JM:


Har du alltid undrat hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås?

Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv enkelt utföra genom att följa instruktionerna i filmerna nedan.

http://www.jm.se/bostader/att-kopa-nytt/informationsfilmer/

1 jan 2016

Energiuppföljning 2015

Av styrelsen | 2016-01-01 19:18

Under 2015 var fjärrvärmeförbrukningen 170 MWh (2014: 194 MWh); en minskning med 12 %. År 2015 var rekordmild, men 2014 var också varm. Att fjärrvärmeförbrukningen minskar tolkas som att vi bättre kunnat tillvarata den värmeåtervinning vi fått via vår värmepump.

Under året ökade elförbrukningen till 171 MWh (2014: 161 MWh); en ökning med 6 %. Orsaken är att ökad användning av värmepumpen fordrar lite mer elenergi.

2015 2014 Förändring
Värme:
från Fjärrvärme, MWh 170 194 -12%
från Värmepump, MWh 341 299 14%
summa Värmeförbrukning, MWh: 512 493 4%
El:
Fastighetsel, MWh 171 161 6%
varav Värmepump, MWh -90 -79 14%
netto Fastighetsel, MWh 82 83 -1%