23 feb 2013

Friskluftfilter

Av styrelsen | 2013-02-23 19:06

filter-till-easy-vent-menyTilluftsdon (bakom element i sovrum och vardagsrum) är försedda med löstagbart filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. För att uppnå fullgod ventilation bör filtren bytas minst vartannat år (rekommendation varje år).

Styrelsen har diskuterat gemensamt inköp av filter till alla medlemmar – men beslutat att avstå. Det är den enskilde medlemmen som ansvarar för byte av filter.

Nya filter kan beställas hos Acticon AB. Information kring filterbyte m.m. – se Skötselanvisning Easy-Vent. Information kring lägenhetens ventilation m.m. – se lägenhetens Skötselpärm.

Besöksräknare

375 500 besökare sedan 2019-09-18