23 dec 2015

Felaktig rörinstallation?

Av styrelsen | 2015-12-23 11:04

NippelrörFelaktig rörinstallation har påträffats hos boende – att man blandat mässing och stålrör. Detta leder till korrosion och läckage. Det får inte finnas stålrör i rörinstallationen.

Vi ber därför boende att kontrollera sin rörinstallation i skåpen för kall- och varmvatten. Görs enkelt med magnet (t.ex. kylskåpsmagnet); stålrör är magnetisk – mässing är inte magnetisk. Skåpen för kall- och varmvatten hittar man i klädkammare eller bakom tvättmaskin/torktumlare (beroende på lägenhetstyp).

Hittar man fel i sin rörinstallation – gör felanmälan, felanmalan@brflundvaster2.se, (dock senast 2016-12-19), så hanterar vi detta som en reklamation mot JM.

23 nov 2015

Julgranständning 2015

Av styrelsen | 2015-11-23 20:42

julgranSöndagen den 29 nov kl 16.00 (första advent) tänder vi granen på gården. Samtidigt bjuds på glögg och pepparkakor. Aktiviteten görs tillsammans med våra grannar i Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14).

16 nov 2015

Om du haft inbrott i ditt förråd…

Av styrelsen | 2015-11-16 16:40

…så har vi i styrelsen inget snabbt sätt att nå dig. Vi har idag inget register med uppdaterade kontaktuppgifter. Styrelsen håller på att sammanställa en lista med telefonnummer och e-postadress till de boende i föreningen bland annat för att kunna nå medlemmar när det händer något. Vi ber dig därför registrera dina uppgifter på hemsidan.

Tack på förhand,
Styrelsen

16 nov 2015

Gemensam el

Av styrelsen | 2015-11-16 16:31

lampaStyrelsen vill införa gemensam el i vår förening för att spara pengar åt medlemmarna. Systemet liknar det system som idag finns för varmvattenförbrukningen. Det är inte taget något definitivt beslut än.

Vad innebär gemensam el?

Idag har varje lägenhet eget elabonnemang och betalar fasta avgifter om minst 140 kr/mån till nät- och elbolag. Utöver detta har föreningen ett abonnemang för den el som används till belysning, hissar, värmecentral m.m.

Med gemensam el kopplas alla lägenheterna till föreningens elabonnemang. Det innebär att föreningen och alla medlemmar bara betalar för ett elabonnemang istället för 69. Föreningen kommer istället installera egna elmätare för att mäta förbrukningen till varje lägenhet som sedan debiteras på samma avi som årsavgiften till föreningen. Ett eget mätsystem har så klart en kostnad, men den kostnaden betalas tillbaks mycket snabbt jämfört med vad medlemmarna betalar för separata elabonnemang. Den investering som måste göras i elmätare betalar sig på 1-1,5 år.

Med ett elabonnemang tecknar styrelsen avtal med elbolaget. Ambitionen är att få bättre pris än vad som är möjligt för enskilda lägenheter då föreningen blir en större kund.

Vilka är fördelarna?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget. Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av styrelsen.

Vilka är nackdelarna?

Eftersom många delar på ett elabonnemang kan inte varje medlem själv välja vilket elavtal som ska gälla. D.v.s. om någon har en stark åsikt om att elen ska vara billig och någon annan tycker att den måste vara grön kan det vara svårt att tillgodose allas önskemål.

Ansvar för mätdatainsamling och debitering av hushållsel hamnar hos föreningen. För den tjänsten tecknas ett serviceavtal med leverantör av elmätarna som även innefattar åtgärd vid fel på elmätare. Om det avtalet sägs upp någon gång i framtiden och mätarna går sönder får föreningen betala. Även med detta inräknat så är det fortfarande mycket billigare än motsvarande kostnad för separat elabonnemang till varje lägenhet.

Vad händer med mitt nuvarande elabonnemang?

Eftersom din nuvarande elmätare kommer att ersättas med en ny och föreningen därmed tar över elmätningen upphör alla avtal mellan dig som lägenhetsinnehavare och elbolagen. Du behöver inte göra någonting, föreningen tar hand om avslutning av samtliga elabonnemang och montering av nya mätare. Eftersom det gamla abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider.

Hur kommer debiteringen att ske?

Förbrukningen för varje lägenhet kommer att debiteras i efterskott på månadsavin som skickas ut av föreningen. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer elförbrukningen att debiteras med 1-4 månaders fördröjning (likt varmvattendebiteringen).

Hur stor blir skillnaden i avgifterna?

Idag (år 2015) är den fasta kostnaden till nätbolaget (Kraftringen) 1 714 kr/år/lgh. Den fasta kostnaden till elbolaget varierar beroende på vilket elbolag man valt, men vi räknar här med 315 kr/år/lgh (Kraftringen). För avläsning av varmvattenförbrukning (Minol) betalar föreningen 272 kr/år/lgh. Dessa avgifter försvinner eller blir lägre men istället tillkommer nya kostnader.

Föreningens eget abonnemang behöver säkras upp för att klara kapaciteten av alla lägenheternas förbrukning till en kostnad av ca 23 000 kr/år (336 kr/år/lgh). Tjänst för mätdatainsamling och överföring till medlemmarnas månadsavier blir 213 kr/år/lgh; då ingår även avläsning varmvattenförbrukning.

Hopräknat blir detta 2 301 kr/år/lgh idag mot 549 kr/år/lgh med gemensam el – alltså en besparing på 1 752 kr/år/lgh eller 146 kr/mån/lgh.

Påverkas min avgift till föreningen?

Den fasta kostnaden för ”elabonnemanget” står föreningen för genom våra årsavgifter. I budget för 2016 finns utrymme för detta och årsavgiften för 2016 ändras inte av att gemensam el införs.

Påverkas det rörliga elpriset?

Ja. Idag har varje lägenhet ett eget avtal och därmed olika elpriser. Med gemensam el kommer alla att ha samma avtal och därmed samma pris. Hur stor skillnad det blir beror både på vilket elpris du har idag och vilket elpris föreningen kan få. Eftersom föreningen är en stor kund med 68 lägenheter kan det dock finnas ett bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen än vad en enskild lägenhetsinnehavare har.

För 2016 blir föreningens avgift för hushållsel 100 öre/kWh, vilken skall täcka det rörliga elpriset till både nät- och elbolaget.

Hur mycket kostar det att göra bytet?

Investeringskostnaden för inköp av elmätare och insamlingscentral samt arbetet för att installera dem är ca 140 000 kr (ca 2 000 kr/lägenhet). Denna kostnad står föreningen för och ingår i budget för 2016.

Varför måste vi byta elmätarna?

De nuvarande elmätarna ägs av nätbolaget (Kraftringen) och måste lämnas tillbaka när elabonnemangen avslutas. Dessutom rapporterar dessa mätare sin förbrukning via elnätet tillbaka till nätbolaget. För den gemensamma elen vill vi istället att förbrukningen ska rapporteras till föreningen vilket kräver nya mätare med andra vägar för datainsamling.

De nya elmätarna monteras på samma plats som de gamla, i källaren i respektive byggnad.

Vad händer om min elmätare går sönder?

För dig som medlem är det ingen skillnad mot idag, d.v.s. du gör felanmälan som vanligt. Så länge vi har ett serviceavtal om mätdatainsamling reparerar den leverantören mätarna.

Jag vill ha kvar mitt nuvarande abonnemang – kan ni byta för alla utom min?

Nej. Antingen gör vi detta för hela föreningen eller inte alls.

Vem beslutar om gemensam el ska genomföras?

Föreningens stadgar är förberedda för denna typ av förändring, så styrelsen kan fatta beslutet utan hänvisning till föreningsstämma.

När sker bytet?

Om Styrelsen beslutar att göra det så blir det sannolikt i början av 2016, vi kommer informera om avbrott separat.

Jag har fler frågor – vart ska jag ställa dem?

Styrelsen håller ett informationsmöte för sina medlemmar med anledning av gemensam el:

Var: Styrelserummet som ligger bland källarförråden i Grisslevägen 6
När: söndagen den 6:e december kl. 15:00

8 nov 2015

Driftsproblem varmvatten

Av styrelsen | 2015-11-08 21:25

DuschDe senaste veckorna upplevs problem med att varmvattnet inte är så varmt som man kan förvänta sig. Problemet påverkar alla tre hus – men förefaller märkas mest i mittenhuset, Grisslevägen 4.

Orsaken är att våra varmvattenackumulatorer, som skall lagra varmvatten som backup, inte lagrar/fylls på med varmvatten på avsett sätt. Värmesystemet (elementen) är skiljt från varmvattnet och skall inte vara berört.

Styrelsen har reklamerat till JM och arbetar på att åtgärda problemet så snart som möjligt.

2 nov 2015

Hyra och avgifter 2016

Av styrelsen | 2015-11-02 21:25

Föreningen har god ekonomi och vi har ingen anledning till höjning av avgiften 2016. Varmvattenavläsningsavgift ändras till 0 kr. Påminnelseavgift införs och tas ut om årsavgiften inte betalas i tid. Prisbasbeloppet 2016 beräknat till 44 300 kr.

Vid styrelsemöte 2015-11-02 beslöts om hyra och avgifter för 2016 enligt följande:

Årsavgift lägenhet: medelvärde 579 kr/kvm oförändrad
Hyra garageplats: bil 650 kr/mån
MC/moped 325 kr/mån
oförändrad
Bredband: 216 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 48,36 kr/m3 oförändrad
Varmvatten-
avläsningsavgift:
0 kr sänkning med
66,40 kr/kvartal
Pantsättningsavgift: 443 kr (1 % prisbasbelopp) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 107,50 kr (2,5 % prisbasbelopp) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr ny avgift
19 okt 2015

Kollektivt bostadsrättstillägg

Av styrelsen | 2015-10-19 00:57

Styrelsen har beslutat att komplettera föreningens försäkring med kollektivt bostadsrättstillägg som ett tillägg för samtliga boende. Detta innebär att det inte finns något krav att medlemmarna tecknar bostadsrättstillägg i sina hemförsäkringar. Premien för bostadsrättstillägget ingår i årsavgiften till föreningen.

Tillägget reglerar det underhållsansvar bostadsrättsinnehavaren har enligt föreningens stadgar och täcker även fast inredning som innehavaren själv har bekostat.

Försäkringen ersätter

 • fast inredning som innehavaren själv har bekostat i sin bostadsrätt
 • egendom i bostadsrätten som tillhör bostadsrättsföreningen och som bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är skyldig att underhålla

Försäkringen ersätter inte

 • skada eller del av skada som kan ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring
 • egendom som tillhör bostadsrättsföreningen när bostadsrättsinnehavaren inte är underhållsskyldig

Självrisk

 • 1 500 kr
 • Vid vatten- och läckageskador är självrisken högre: 2 000 kr, 4 000 kr eller 10 000 kr, beroende på var skadan skett och vad som orsakat den.
 • Om både fastighetens försäkring och bostadsrättstillägget berörs av skadan utgår endast fastighetens försäkring – detta innebär att den enskilde innehavaren inte drabbas av självrisk i detta skadefall

Vid skada

Kontakta styrelsen, styrelse@brflundvaster2.se, och Trygg Hansa skadeservice, 077-11 11 500 (föreningens organisationsnummer 769621-0322, försäkringsnummer 25-0695758)


Hur försäkrar man en bostadsrätt?

Det finns två möjligheter som ger bostadsrättsinnehavaren ett komplett skydd för sin bostadsrätt:

 1. Varje bostadsrättsinnehavare kan själva komplettera sin hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg, eller
 2. Föreningen kan komplettera sin fastighetsförsäkring med ett kollektivt bostadsrättstillägg

Exempel

En fastighet drabbas av en vattenskada till följd av ett läckande avlopp. Vattnet har skadat fastighetens stomme samt köksluckor och tapeter i tre lägenheter. Fastighetens försäkring ersätter skador i stommen samt kostnader för att ta bort vattenskadat material i lägenheterna. Däremot ersätter inte fastighetens försäkring material- eller arbetskostnader för att sätta upp nya tapeter eller återmontera köksinredning i lägenheterna. Med ett kollektivt bostadsrättstillägg ersätts såväl material- som arbetskostnader för att återställa den skadade fasta inredningen. Då både fastighetens försäkring och bostadsrättstillägget används utgår ingen självrisk för bostadsrättstillägget.

Fördelar med att föreningen tecknar ett kollektivt bostadsrättstillägg

 • Föreningen och medlemmarna vet att alla bostadsrätter har samma skydd och att hela fastigheten har ett heltäckande skydd.
 • Vid skada på byggnaden som ersätts genom fastighetsförsäkringen gäller bostadsrättstillägget utan självrisk.
 • Det är enklare om hela skadan regleras av ett försäkringsbolag som tar ansvaret för hela skadan. Handläggningen blir enklare för de boende och återställande kan påbörjas snabbare.

Nackdelar med att föreningen tecknar ett kollektivt bostadsrättstillägg

Det finns risk att den tilläggsförsäkring föreningen tecknar inte har samma villkor som en enskild medlem kan få genom sin hemförsäkring.

Tänkvärt för bostadsrättsinnehavare

Fördelningen av ansvar mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen regleras genom bostadsrättslagen samt i föreningens stadgar.

Uppdelningen av ansvar innebär att bostadsrättens fasta inredning inte ersätts ur föreningens fastighetsförsäkring. För att bostadsrätten skall få ett heltäckande skydd krävs ett bostadsrättstillägg.

Tänk på att bostadsrättstillägget inte ersätter en normal hemförsäkring. Däremot behöver du som bostadsrättsinnehavare inte ha ett eget bostadsrättstillägg på din hemförsäkring om föreningen har kollektivt bostadsrättstillägg för hela fastigheten.

9 sep 2015

Brandvarnare

Av styrelsen | 2015-09-09 21:44

brandvarnareBrandvarnarna i våra bostäder är utrustat med långlivat batteri med hållbarhet på upp till 10 år. Batterierna är fast monterade och kan därför inte bytas ut. När batterierna är slut kasseras brandvarnaren.

Vissa har (redan) hört att brandvarnaren avger signal om låg batterinivå. Upplever man detta och vill reklamera sin brandvarnare – gör felanmälan, felanmalan@brflundvaster2.se, (dock senast 2016-12-19), så hanterar vi detta som en reklamation mot JM.

16 aug 2015

Nya stadgar

Av styrelsen | 2015-08-16 14:34

Föreningen har vid föreningsstämma 2014 och 2015 beslutat om stadgeändring. Nya stadgar är nu även godkänd av Bolagsverket och publicerats på föreningens hemsida.

Ändringen avser Avgifter 7 § som ger föreningen möjlighet att ta ut påminnelseavgift.

3 jul 2015

Nödbelysning i källarförråd

Av styrelsen | 2015-07-03 16:07

ficklampa_nödbelysningKällarförråden har nu försetts med ficklampor som fungerar som nödbelysning. Lampan laddas så länge den sitter i hållaren och tänds automatiskt vid strömavbrott.

Ficklampan skall endast användas i nödsituation och får inte bortföras från källaren.

22 jun 2015

Lånevagn i garaget

Av styrelsen | 2015-06-22 17:50

kundvagnI garaget finns nu lånevagnar uppställda intill garageplats 24. Vagnarna är för utlån till boende och avsedda att lättare bära hem varor från bilen.

Såväl boende i Brf Lund Väster 2 (Grisslevägen 2-6) som Brf Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14) är välkomna att använda vagnarna – men var vänlig och ställ tillbaka dem så snart som möjligt efteråt.

11 jun 2015

Ny styrelse

Av styrelsen | 2015-06-11 23:33

Vid föreningsstämma 2015-05-19 valdes ny styrelse.

Föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2014 och stämmoprotokoll är nu publicerad, se Dokument.

5 apr 2015

Korttidsparkering i garage

Av styrelsen | 2015-04-05 22:40

Styrelsen påminner om att vi erbjuder korttidsparkering i garage, t.ex. för besökande till boende. Avgift debiteras med 50 kr/dygn eller 200 kr/vecka. Reserverade garageplatser anvisas.

Kontaktperson är Andreas Simonsson (lgh 6-1302), andreas.simonsson@brflundvaster2.se.

22 mar 2015

Underhållsansvar

Av styrelsen | 2015-03-22 16:00

rörmokareUnder Dokument finns nu inskannat underlag från Bostadspärmen, Vem svarar för underhållet, som skall underlätta tolkningen av fördelningen mellan Bostadsrättsföreningens och Bostadsrättshavarens ansvar.

Se även tidigare inlägg i ämnet.

21 mar 2015

Garagestädning

Av styrelsen | 2015-03-21 13:04

GaragestädningDags igen för garagestädning.

Garaget kommer städas onsdagen den 15/4-15 kl. 08-16. Alla ombeds flytta sina fordon under denna tid. Vi står inte för skador på fordon som inte är flyttade.

2 mar 2015

Samlaren – återvinning för småelektronik

Av styrelsen | 2015-03-02 20:11

återvinningSom komplement till kommunens återvinningscentraler finns även Samlaren i utvalda butiker. Samlaren är ett skåp för insamling av batterier, lampor och småelektronik. Samlaren finns bland annat i butikerna:

 • ICA Kvantum Lund Mobilia, Traktorvägen 1-3, Lund
 • Coop Forum Traktorvägen 2, Lund
 • MediaMarkt, Avtalsvägen 4, Lund
 • Ö o B, Företagsvägen 13, Lund

I Samlaren kan lämnas:

 • glödlampor och andra smålampor
 • lågenergilampor
 • småbatterier
 • småelektronik som mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och liknande
23 feb 2015

Inför årsstämma 2015

Av styrelsen | 2015-02-23 21:11

ÅrsstämmaMotioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2015-03-27.

Vid årsstämman kommer ny styrelse att väljas. Om du är intresserad av en plats i styrelsen – kontakta valberedningen.

Föreningsstämman planeras till tisdagen den 19 maj 2015 i Petersgården, Trollebergsvägen 43, Lund.

8 feb 2015

Energiuppföljning

Av styrelsen | 2015-02-08 22:05

element-kattFjärrvärmeförbrukningen i föreningen var 24 % lägre 2014 jämfört med 2013 (194 MWh respektive 254 MWh); fjärrvärmekostnaden minskade med ca 64 000 kr – vi får tacka det rekordvarma året för besparingen.

Elförbrukningen minskade med 3 % 2014 jämfört med 2013 (161 MWh respektive 166 MWh).

3 feb 2015

Omläggning lån

Av styrelsen | 2015-02-03 12:57

Upphandling kring två av föreningens tre lån har genomförts (lån 1 och lån 2, nedan). Fyra banker tillfrågades och det blev fortsatt förtroende för Handelsbanken som gav bästa erbjudandet. I samband med omläggningen gjordes en extra amortering om ca 1,4 mkr.

Ränteläget är nu extra gynnsamt och föreningens räntekostnader år 2015 väntas minska med ca 600 000 kr jämfört med år 2014.

Efter omläggning har föreningen lån enligt följande:

Lån Belopp [mkr] Ränta [%] Bindningstid
1 17 0,81% 2017-01-30
2 18,5 0,72% 2016-01-30
3 18 3,60% 2017-01-30
Summa 53,5
1 feb 2015

Sopor/källsortering

Av styrelsen | 2015-02-01 14:14

återvinningPå källsorteringen (vid Grisslevägen 2 och 11) finns kassuner för metall-, plast-, pappersförpackningar, tidningar, färgat/ofärgat glas och batterier.

Vi uppmanar våra medlemmar att källsortera och inte slentrianmässigt lägga alla sopor bland restavfall i soprummen.

1 feb 2015

Farthinder

Av styrelsen | 2015-02-01 13:49

farthinderEfter beslut tillsammans med våra grannar i Samfällighetsföreningen Lund Väster har två farthinder satts upp på Grisslevägen.

4 jan 2015

Tömd brandsläckare i garaget

Av styrelsen | 2015-01-04 18:40

Någon har idag tömt en pulversläckare längst in i vårt garage vid uppgången till Grisslevägen 6. Ett flertal bilar är täckta av pulver. Vet inte orsaken till tilltaget – vi bara hoppas det fanns en godtagbar anledning.

Brandsläckaren laddas eller byts inom kort.