19 maj 2013

Byte av ekonomisk förvaltning

Av styrelsen | 2013-05-19 21:15

Vår förening har ekonomisk förvaltning med JM AB t.o.m. 2013. Brev har gått ut till medlemmarna som informerar om att:

  1. JM ABs underleverantörsavtal med Fastum (f.d. UBC) om ekonomisk förvaltning har upphört
  2. För fortsatt betalning via autogiro måste ny Anmälan om autogiro fyllas i (bifogas i brevet)

Styrelsen har erbjudits att i förtid byta ekonomisk förvaltare med anledning härav men valt att behålla JM året ut då vi behöver hösten för att handla upp ny ekonomisk förvaltare inför 2014.

Besöksräknare

375 500 besökare sedan 2019-09-18