Brf Lund Väster 2 | 769621-0322


Välkommen till Brf Lund Väster 2

4 jun 2021

Elladdplatserna redo att användas

Av Ulrika Mundt-Petersen | 2021-06-04 10:13

Nu är elladdplatserna anslutna och redo att tas i bruk. Välkomna att höra av er till styrelsen om ni vill hyra. Det kostar 900 kr/mån plus elförbrukningen 1,80 kr/kWh.

17 maj 2021

Garagestädning

Av styrelsen | 2021-05-17 09:34

Garaget städas fredagen den 21 maj 2021 kl 08.00-14.30.

Vänligen flytta ut fordon så arbetet kan utföras så smidigt som möjligt, och så man har möjlighet att komma åt överallt. Vi kan inte ansvara för eventuellt nedsmutsning av fordon som lämnas kvar i garage under dagen.

Tack för hjälpen!

7 maj 2021

Info om årsstämma 2021

Av Ulrika Mundt-Petersen | 2021-05-07 07:31

Brf Lund Väster 2 årsstämma kommer genomföras måndagen den 21 juni 2020 kl 18.00. Stämman sker digitalt och alla medlemmar får utskick om detaljer.

Vid stämman kommer val av ledamöter till styrelsen att genomföras. För dig med intresse för uppdrag i styrelsen – kontakta valberedningen:

Jan Simonsson (Grisslev 2-1203), jan.simonsson@brflundvaster2.se, sammankallande
Oskar Handmark (Grisslev 2-1004)

Motioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2021-05-24.

26 mar 2021

Nya dörröppnare till soprummen

Av Ulrika Mundt-Petersen | 2021-03-26 18:37

Idag är installationen klar med nya dörröppnare till våra respektive soprum. De fungerar på samma sätt som i garaget: Öppna med lägenhetsnyckel, sedan är dörren öppen i 10 sekunder. Om dörren stängs utan att man är klar så låt dörren stängas färdigt. Öppna sedan med med "armbågskontakten" som sitter inne i soprummet.  Försök alltså inte tvinga dörren med handkraft att vara öppen. 

8 dec 2020

Hyra och avgifter för år 2021

Av styrelsen | 2020-12-08 22:13

Vid styrelsemöte 2020-11-30 beslöts om hyra och avgifter för år 2021. 

Hyra och avgifter lämnas oförändrade på 2020 års nivå, med undantag för elen som sänktes och ändringar med avseende på nytt prisbasbelopp, enligt följande:

Årsavgift lägenhet:550 kr/kvm (medelvärde)oförändrad
Hyra garageplats:650 kr/mån bil ("vanlig" parkeringsplats)

900 kr/mån + elförbrukning 1,80 kr/kWh (elparkering)
325 kr/mån MC/moped

oförändrad

Bredband:216 kr/månoförändrad
Varmvatten:49,25 kr/kbmoförändrad
El:0,95 kr/kWhsänkt
Pantsättningsavgift:476 kr (1 % pbb)justerat pbb
Överlåtelseavgift:1 190 kr (2,5 % pbb)justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift:397 kr/mån (1/12*10% pbb)justerat pbb
Påminnelseavgift:60 kroförändrad

Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr (2020: 47 300 kr).