1 dec 2014

Hyra och avgifter 2015

Av styrelsen | 2014-12-01 22:06

Föreningen har under 2014 ändrat från progressiv till linjär avskrivning till följd av nya redovisningsregler. Detta gör att föreningen kommer visa ett resultatmässigt underskott 2014 – men vi understryker att föreningen har en god ekonomi och väljer att inte ändra årsavgiften 2015.

Vid styrelsemöte 2014-12-01 beslöts hyra och avgifter för 2015 enligt följande:

Årsavgift lägenhet: oförändrad
Hyra garageplats: bil 650 kr/mån
MC/moped 325 kr/mån
oförändrad
Bredband: 216 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 48,36 kr/m3 oförändrad
Varmvatten-
avläsningsavgift:
66,40 kr/kvartal oförändrad
Pantsättningsavgift: 1% prisbasbelopp=445 kr justerat pbb
Överlåtelseavgift: 2,5% prisbasbelopp=1112,50 kr justerat pbb

 

30 okt 2014

Reparation i garaget – flytt av bilar

Av styrelsen | 2014-10-30 20:22

maskinfelVi har inträngande vatten i garaget.

För att åtgärda detta kommer man inte kunna parkera på platserna 35-46 under ca 2 dagar (troligen vecka 46) mellan kl.07-16. Alternativa platser kommer att erbjudas för berörda under denna tid.

Exakt datum kommer att meddelas senare.

30 okt 2014

Julgranständning 2014

Av styrelsen | 2014-10-30 20:21

julgranSöndagen den 30 nov kl 16.00 (första advent) tänder vi granen på gården. Samtidigt bjuds på glögg och pepparkakor. Aktiviteten görs tillsammans med våra grannar i Lund Väster 3.

30 okt 2014

Garageutfart

Av styrelsen | 2014-10-30 20:20

GarageportVi har uppmärksammat risken för kollision vid garage-porten. Därför har vi nu satt upp 2 signallampor för att öka uppmärksamheten hos omgivningen vid utfart.

Ljusen blinkar hela tiden då porten inte är stängd.

 

11 okt 2014

Trädgårdsgrupp

Av styrelsen | 2014-10-11 13:16

trädgårdsmästareStyrelsen vill på prov starta en trädgårdsgrupp bland de boende. Tanken är att trädgårdgruppen kan forma konstruktiva förslag med avseende på utemiljön till styrelsen.

Intresserad? Kontakta Bengt Skantz, (sammankallande).

29 sep 2014

Uppföljning garantibesiktning 2013

Av styrelsen | 2014-09-29 21:25

Uppföljning kring garantibesiktning som genomfördes 9-11 december 2013:

I lägenheter:
JM har meddelat att alla besiktningsanmärkningar inne i lägenheter nu blivit åtgärdade och signerade av boende.

Styrelsen har inte fått någon sammanställning som bekräftar detta. Om medlemmar menar att de fortfarande har besiktningsanmärkningar som inte blivit åtgärdade ber vi vederbörande påminna Ronny Pålsson på JM, ronny.palsson@jm.se, för åtgärd.

Utanför lägenheter:
Några få besiktningsanmärkningar kvarstår utanför lägenheter att åtgärda (bl.a. några målningsarbeten i garaget, m.m), så där är JM ännu inte klara.

8 sep 2014

Sopor och avfall

Av styrelsen | 2014-09-08 21:04

Sopor

I anslutning till respektive hus (Grisslevägen 2, 4 och 6) finns utrymme med sopkärl för restavfall och matavfall.

källsorteringen (vid Grisslevägen 2 och 11) finns plats för metall-, plast-, pappersförpackningar, tidningar, färgat/ofärgat glas och batterier.

För övrigt avfall hänvisas till återvinningscentral, t.ex. Gunnesbo återvinningscentral på Traktorvägen 18, Lund.

På förekommen anledning – varken Renhållningsverket, styrelsen eller grannen är skyldig att ta hand om sopor som läggs utan­för därför avsedda sop­kärl.

28 aug 2014

Underhållsansvar

Av styrelsen | 2014-08-28 22:31

rörmokareUtdrag ur föreningens stadgar, 32§:

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, balkongen, terrassen och uteplatsen på gårdsbjälklag, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaler.

Bostadsrättshavarens ansvar
Förenklat kan sägas att bostadsrättshavaren har ansvar för allt i lägenheten som är synligt. Ansvaret innefattar även icke synliga delar som elledningar, tätskikt innanför kakel, skumplast och lim under golv och i övrigt allt som är anbringat utanpå lägenhetens betongstomme inklusive icke bärande gipsväggar. Ansvaret för ledningar för avlopp och vatten gäller den del som enbart tjänar den egna lägenheten.

Föreningens ansvar
Husets stomme är föreningens ansvar. Det innefattar lägenhetens betongskal som betongväggar och betongbjälklag. Föreningen ansvarar dessutom för allt som ligger utanför lägenheten, samt för tak, fasader, husgrund, gångstigar och bevuxen mark inom föreningens område. Föreningen ansvarar för reparationer av ledningar för avlopp och vatten som förser flera lägenheter (stamledningar).

Exempel, stopp i avloppet
För att avgöra vem som har underhållsansvaret vid stopp i avloppet måste man först konstatera var felet föreligger. Upplevs stopp i avloppet enbart i en lägenhet och felet inte beror på problem med ledningar som är sammankopplade med flera lägenheter borde således bostadsrättshavaren åläggas ansvaret. Men om även grannen upplever liknande problem lutar det åt att det är föreningens ansvar.

Avhjälpande
Föreningen har fastighetsskötare som hjälper både föreningen och föreningens bostadsrättshavare vid problem – antingen själv eller genom förmedling till lämplig fackman.

Om du vill ha hjälp i lägenheten och är medveten om att du själv skall bekosta det kan du ta direktkontakt med fackman – men om du hävdar att föreningen skall stå som betalningsmottagare används föreningens felanmälan (felanmalan@brflundvaster2.se). Felanmälan som bedöms ligga inom bostadsrättshavarens ansvar kan avvisas eller åtgärden efterdebiteras.

24 jul 2014

Nya stadgar

Av styrelsen | 2014-07-24 12:36

Föreningen har vid föreningsstämma 2013 och 2014 beslutat om stadgeändring. Nya stadgar är nu även godkänd av Bolagsverket och publicerats på föreningens hemsida.

Ändringen avser Styrelse 9 § som ger möjlighet för ledamöter och suppleanter att väljas för två års mandattid.

5 jun 2014

Garageport

Av styrelsen | 2014-06-05 12:07

GarageportSedan några dagar tillbaka har vi haft problem att utifrån öppna garageporten med nyckel (Brf LV2’s lås).

Felet är nu åtgärdat och det går åter att använda sin nyckel för att öppna garageporten.

5 jun 2014

Plocka upp efter hunden!

Av styrelsen | 2014-06-05 11:59

hundTyvärr har vi mottagit klagomål om hundbajs på vår innergård.

Hundbajs kan vid fel plats och tillfälle betraktas som en olägenhet, speciellt för de som inte själv har hund, men även för skötsamma hundägare som plockar upp efter sin hund. Hundbajs kan sprida sjukdomar till andra hundar och det kan dra till sig flugor och är aldrig trevligt att få under skon oavsett om man är hundägare eller inte.

Att inte plocka upp efter sin hund kan rubriceras som framkallande av fara för andra och kan därför vara en straffbar handling. Ansvaret ligger helt och hållet på hundägarna, det är oansvarigt att inte plocka upp efter sin hund.

19 maj 2014

Wi-Fi täckning i lägenheterna

Av styrelsen | 2014-05-19 11:56

Det kom upp en fråga efter årsmötet angående bredband och att wi-fi inte räckte ut till balkongerna. En av våra medlemmar har hört av sig om detta och kan delge följande:

Jag ringde telia fiberlan och fick hjälp av en kille där att ”skruva upp” signalerna så de räckte till balkongen. Jag har inte full täckning och ibland försvinner den men det är åtminstone dubbelt så bra. Telia kan bistå med att försöka innan en repeater köps in. Ett tips som ni kan sprida. Telia fiberlan kundtjänst har nr 020-755766. Det krävs att man är i sin lägenhet och har den maskinen som man vill ha wi-fi på används under tiden de ändrar på signalerna för att se vilken tråd som är bäst. Tekniken är fantastisk när vi får till den. De var väldigt hjälpsamma och vi gick igenom andra saker angående vårt bredband.
Med vänlig hälsning,
Annika Hallin
6-1204

14 maj 2014

Ny styrelse

Av styrelsen | 2014-05-14 22:54

Vid föreningsstämma 2014-05-14 valdes ny styrelse. Ny sekreterare resp. kontaktperson för korttidsparkering i garage utsedd, se länk.

Föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2013 nu publicerad, se länk.

11 maj 2014

Grannsamverkan

Av styrelsen | 2014-05-11 20:08

tjuvFöreningen har under vintern haft ovälkommet besök i såväl cykelförråd som garage. Fysiska skydd har sedan dess förbättrats. Styrelsen har övervägt ytterligare åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten för boende. Vi vill därför starta Grannsamverkan (www.samverkanmotbrott.se).

En kontaktperson i styrelsen har utsetts för att komma igång med verksamheten. Även kontakt med våra grannar på Grisslevägen, Brf Vinkelhaken och Brf Lund Väster 3, har tagits så vi kan hjälpas åt med detta.

5 maj 2014

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Av styrelsen | 2014-05-05 08:18

skatteverketUppdaterad efter kontroll med Skatteverket:

Föreningen ska betala fastighetsavgift (för bostadsdelen) och fastighetsskatt (för lokaldelen).

Föreningen betalar ingen fastighetsavgift år 1-5, halv avgift år 6-10, och full avgift fr.o.m. år 11 – alternativt fastställt maxbelopp/lägenhet (om det ger lägre avgift).

Fastighetsskatt för lokaler (garage) berörs inte av ovanstående lättnadsregler.

Fråga: Från vilket år måste föreningen betala fastighetsavgift?

Svar: Föreningens bostadshus har värdeår 2011 och är helt befriade från fastighetsavgift under inkomstår 2012-2016.

7 apr 2014

Garagestädning

Av styrelsen | 2014-04-07 12:48

GaragestädningGaraget städas onsdagen den 23/4-14. Hela garaget städas – och för detta ändamål måste garaget vara tomt mellan kl 07.30-16.00. Där det står fordon kvar sopar man runt om dessa.

31 mar 2014

Årsstämma 2014

Av styrelsen | 2014-03-31 22:57

ÅrsstämmaÅrsstämma hålls 2014-05-14 kl 18:30 vid Petersgården, Trollebergsvägen 43 i Lund. Lokalen heter Peterssalen och är belägen på 2:a våningen; hiss finns.

Motioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2014-04-10.

Vid årsstämman kommer ny styrelse att väljas. Om du är intresserad av en plats i styrelsen – kontakta valberedningen senast 2014-05-04.

13 mar 2014

Garageport

Av styrelsen | 2014-03-13 11:03

GarageportVi ber boende att vid öppning av garageporten vänta med passage tills porten är helt öppen. Då inleds stängningen kort efter passage. Vid passage innan porten är helt öppen registreras inte passagen och porten står öppen likt öppning utan passage.

Garageportens öppettid utan passage avser vi korta. Vill man promenera ut genom porten kan man trycka på upp-pilen på lådan strax innanför porten.

Var också uppmärksam på att porten stänger efter passage utan att obehöriga kommer in. Ges du möjlighet att åka in i garaget tillsammans med framförvarande – avvakta. Genom att själv öppna porten undviker du misstänkas för obehörigt tillträde.

10 mar 2014

Åtgärder garantibesiktning

Av styrelsen | 2014-03-10 18:51

Den 9-11 december 2013 genomfördes garantibesiktning (GB1) vid vår förening. Protokoll med anmärkningar i lägenheter delades ut i respektive brevlåda den 5 februari 2014. Besiktningsanmärkningar planeras åtgärdas i lägenheter under mars-maj 2014.

Schema åtgärd lägenheter GB1

Entreprenören (JM) ansvarar för att tillsammans med den boende kvittera genomförd (kolumn JM) och av boende godkänd åtgärd (kolumn BRF); vid osäkerhet om åtgärden kan anses godtagbar kan den boende avstå att kvittera. Kring de punkter som inte signerats av såväl JM som boende får styrelsen avgöra lämplig åtgärd (t.ex. genom att påkalla en efterbesiktning).

27 feb 2014

Hel inglasning av balkong/uteplats

Av styrelsen | 2014-02-27 11:29

Styrelsen har lämnat in ny ansökan om bygglov för balkonginglasning – denna gång avseende hel inglasning. Byggnadsnämnden beviljade vid sammanträde 2014-02-14 föreningen bygglov. Därmed har nu föreningen tre aktiva bygglov:

 • plank uteplats (länk)
 • inglasning av balkong/uteplats (vindskydd) (länk)
 • hel inglasning av balkong/uteplats (enligt nedan)
Utformning
Styrelsen har upprättat följande krav kring inglasningen:
 1. Foglösa glasskivor som fäst i skena och hänger i ovanstående balkongplatta (likt skjutdörrar till garderob). I underkant fäst de i skena i balkonggolv (på insida balkongräcket). Glasskivorna är öppningsbara och går att föra ihop.
 2. Glas – ofärgat, klart glas
 3. Profiler – utförs i kulör RAL 7011 (likt balkongräcken)
 4. Stomme vid inglasning utan överliggande balkong – sker utan skada på fasaden och utförs i kulör RAL 7011
 5. Plintar vid inglasning uteplats – sker utan skada på isolering till garage eller andra försörjningsanläggningar
 6. Styrelsen har godkänt en balkongentreprenör som uppfyller ovanstående kriterier. Dock kan vi inte neka medlem som vill använda annan leverantör om kriterierna i övrigt uppfylls.

Tider
Bygglovet upphör att gälla om inglasning inte påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år. Bygglov är sökt för alla lägenheter, men det är inte villkorat att alla genomför inglasning.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked – styrelsens kontaktperson för balkonginglasning sköter dessa kontakter med stadsbyggnadskontoret.

Ekonomi; avgift till föreningen
Föreningen har stått för kostnaden att ta fram bygglov. Föreningen kommer ta ut en avgift om 500 kr av de medlemmar som beviljas tillstånd av föreningen att genomföra inglasning – detta för att kostnaden på bästa sätt skall fördelas på de som nyttjar bygglovet.

För medlemmar som sedan tidigare betalat för inglasning (vindskydd) utgår ingen ny avgift – tidigare avgift täcker även komplettering till hel inglasning.

Styrelsens tillstånd
Hel inglasning kräver styrelsens tillstånd. Ansökan görs till styrelse@brflundvaster2.se. I ansökan skall anges:

 1. vilken entreprenör man använder och under vilken period som arbetet beräknas pågå
 2. att man uppfyller den utformning som angivits ovan samt att man accepterar att föreningen tar ut en avgift om 500 kr för bygglovskostnader (alternativt meddelar att man sedan tidigare betalt avgift för inglasning/vindskydd)
11 feb 2014

Omläggning lån

Av styrelsen | 2014-02-11 10:47

Ett av föreningens tre lån löpte ut den 30 Januari 2014 (ca 18 mkr).

Under hösten 2013 genomförde styrelsen upphandling av nytt lån (8 banker tillfrågades); i slutändan blev det fortsatt förtroende för Handelsbanken. I samband med omläggning valdes att amortera 1 mkr och ändra till rörlig bindningstid (3 månaders) för denna del.

Efter omläggning har föreningen lån enligt följande:

Lån Belopp [mkr] Ränta [%] Bindningstid
1 17 2,04% 2014-04-30
2 20 3,16% 2015-01-30
3 18 3,60% 2017-01-30
Summa 55

 

11 feb 2014

Cykelstöld ur cykelförråd

Av styrelsen | 2014-02-11 09:44

CykelI helgen, 8-9/2 2014, blev två cyklar stulna i det låsta cykelgaraget som tillhör Grisslevägen 6. Vi får åter varna för att cykelförrådet inte ger den trygghet som man kan förvänta sig. Även om man kan tycka det inte skall behövas blir rådet att låsa fast cykeln i cykelstället.

16 jan 2014

Energideklaration

Av styrelsen | 2014-01-16 10:35

miljövänlig energianvändningUnder dokument finns nu energideklaration för föreningens hus.

7 jan 2014

Inbrott i garage

Av styrelsen | 2014-01-07 16:08

GarageportDen 6 januari 2014 upptäcktes inbrott i en av bilarna i garaget.

Var uppmärksam på att garageporten, såväl som trapphusdörr, stängs efter passage.

Om fjärrkontroll till garageporten försvunnit (stulits/ borttappats) anmäls detta till kontaktperson för garage så vi har möjlighet att omkoda – säkerställa att fjärrkontroll på villovägar blir obrukbar.