25 jun 2013

Bygglovskostnader balkonginglasning (vindskydd)

Av styrelsen | 2013-06-25 08:09

Fasad åt västerSedan tidigare (länk) har föreningen ansökt och beviljats bygglov för balkonginglasning (vindskydd). Kostnaderna för detta skall belasta de som nyttjar bygglovet.

Vid styrelsemöte 2013-06-24 fastställdes att kostnaden per medlem blir 500 kr, vilket är hälften mot vad som tidigare sagts p.g.a. god uppslutning och låga omkostnader. Kostnaden tas ut genom kommande faktura från föreningen.