25 jun 2013

Bygglovskostnader balkonginglasning (vindskydd)

Av styrelsen | 2013-06-25 08:09

Fasad åt västerSedan tidigare (länk) har föreningen ansökt och beviljats bygglov för balkonginglasning (vindskydd). Kostnaderna för detta skall belasta de som nyttjar bygglovet.

Vid styrelsemöte 2013-06-24 fastställdes att kostnaden per medlem blir 500 kr, vilket är hälften mot vad som tidigare sagts p.g.a. god uppslutning och låga omkostnader. Kostnaden tas ut genom kommande faktura från föreningen.

Besöksräknare

375 500 besökare sedan 2019-09-18