11 maj 2013

Utemiljö

Av styrelsen | 2013-05-11 09:03

VägarbeteJM närmar sig avetablering. När det gäller kvarstående arbeten lämnar JM följande information:

  • Gården mot Lund Väster 3 – planeras bli klar mitten av juli 2013
  • Cykelförrådet till Grisslevägen 2 – planeras bli klar mitten av juli 2013
  • Sopkasuner vid Grisslevägen 2 – påbörjas efter semestern och planeras bli klar slutet av augusti 2013
  • Avslutande vägarbeten av Grisslevägen – påbörjas efter semestern men ännu ingen meddelad färdigställandetid
Besöksräknare

375 511 besökare sedan 2019-09-18