4 dec 2017

Underhållsarbete ventilation

Av styrelsen | 2017-12-04 09:48

Den 6 december 2017 kommer underhållsarbete att utföras på ventilationen.

Fläkt på vind kommer vara avstängd några timmar per hus under denna dag. Lägenheters frånluft berörs, såsom i kök, badrum och klädkammare.

27 nov 2017

Hyra och avgifter 2018

Av styrelsen | 2017-11-27 22:43

Styrelsen har beslutat sänka årsavgiften med 5 % från 2018-01-01. Avgift för varmvatten och el höjs något likt självkostnad; höjningen införs vid avläsningsperiod som börjar 2018-02-01. Prisbasbeloppet för 2018 är beräknat till 45 500 kr.

Vid styrelsemöte 2017-11-27 beslöts om avgifter och hyra för 2018 enligt följande:

Årsavgift lägenhet: medelvärde 550 kr/kvm sänkning 5 %
Hyra garageplats: bil 650 kr/mån
MC/moped 325 kr/mån
oförändrad
Bredband: 216 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 49,25 kr/m3 höjning 3 %
El: 0,99 kr/kWh höjning 3 %
Pantsättningsavgift: 455 kr (1 % pbb) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 137 kr (2,5 % pbb) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad
7 nov 2017

Julgranständning 2017

Av styrelsen | 2017-11-07 22:07

Söndagen den 3 dec kl 16.00 (första advent) tänder vi granen på gården. Samtidigt bjuds på glögg och pepparkakor. Aktiviteten görs tillsammans med våra grannar i Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14).

1 nov 2017

Granskning av detaljplan för Måsen 21 (Tärnvägen)

Av styrelsen | 2017-11-01 23:16

Lunds kommun har beslutat upprätta detaljplan för att bebygga grannfastigheten. Synpunkter på detaljplanen ska skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden senast 15 november 2017.

Underrattelse Granskning-2017-10-31

Tidigare har ett planförslag varit utsänt för samråd – styrelsen lämnade då synpunkter till underlaget (länk).

Se vidare:
Lunds kommun, Planer på gång, Lund
Weidekke bostad, Grönalund

1 nov 2017

Underhållsarbete ventilation

Av styrelsen | 2017-11-01 22:16

Den 8 november 2017 kommer underhållsarbete att utföras på ventilationen. Fläkt på vind kommer vara avstängd några timmar per hus under denna dag. Lägenheters frånluft berörs, såsom i kök, badrum och klädkammare.

16 okt 2017

Elabonnemangsanalys och laddstolpar elbilar

Av styrelsen | 2017-10-16 21:42

Föreningen har tagit kontakt med Kraftringen (vår elnätsleverantör) för att bedöma ett par saker:

Elabonnemangsanalys

Föreningen har beställt ”elabonnemangsanalys” av Kraftringen. Syftet var att kontrollera om vi har rätt elabonnemang i förhållande till vår förbrukning, eller om det finns pengar att spara genom att ändra vårt abonnemang. Idag har vi ett 160 A säkringsabonnemang.


Kraftringen har kontrollerat mot senaste årets förbrukning. Högst timmedelvärde var ca 125 A (2017-01-24 kl.18-19). Att minska ett steg i abonnemangsstorlek vore till just 125 A säkringsabonnemang, men utifrån toppbehovet kan man inte rekommendera detta (små marginaler).

Däremot rekommenderades byte till ”effektabonnemang”. Då behåller man säkringsstorleken (i vårt fall 160 A) men debiteringen räknas ut på annat sätt. Hade föreningen haft effektabonnemang med senaste årets förbrukning hade vi sparat ca 14 000 kr+moms, så det var en tydlig rekommendation att göra denna förändring i vår förening. Föreningen byter till effektabonnemang 1 november 2017.

Laddstolpar elbilar

Vi har även ställt fråga till Kraftringen:
– ”Om föreningen har last likt senaste året, hur många laddplatser för elbilar skulle vi kunna installera i vårt garage?”

En preliminär bedömning är att:

 • Vid oförändrad huvudsäkring, 160 A, skulle vi kunna installera ca 6 st laddplatser med ”normalladdare” (1-fas/16 A/3,7 kW) eller 1 st laddplats för ”semi-snabbladdare” (3-fas/32 A/22 kW).
 • Vid höjning till 200 A huvudsäkring skulle vi kunna installera ca 15 st laddplatser med ”normalladdare” (1-fas/16 A/3,7 kW) eller 2-3 st ”semi-snabbladdare” (3-fas/32 A/22 kW).

Ovanstående laddare i räkneexemplet utgörs av ointelligenta laddare, dvs de laddar utan hänsyn till annan last. Det finns även intelligenta laddare, som minskar laddströmmen när behovet av annan last är stor (låter laddningen ta längre tid för att inte överbelasta huvudsäkringen). Då kan man montera fler laddboxar, men lämpligt antal är svårare att avgöra.

16 okt 2017

Passerkort garage och kameraövervakning

Av styrelsen | 2017-10-16 07:00

Under hösten 2017 byts system för att på distans öppna garageporten. Samtidigt installeras kompletterande kameraövervakning:

 • nytt passerkort – individuellt registrerat passerkort som kan spärras om man blir av med den. Passerkortet används när man med bil vill passera garageporten. Gammal fjärrkontroll blir funktionslös.
 • automatisk distansavkänning – med nytt passerkort synligt i vindrutan räcker det att man närmar sig porten inifrån eller utifrån för öppning
 • bevakning – kompletterande kameraövervakning installeras

Nya passerkort registreras och delas ut till de som hyr garageplats. Växling av system för öppning av garagekort görs 6 november 2017.

Ovanstående utrustningen är gemensam för Brf Lund Väster 2 (Grisslevägen 2, 4, 6) och Brf Lund Väster 3 (Grisslevägen 8, 10, 12, 14).

28 aug 2017

Bygglov balkonginglasning och plank uteplats

Av styrelsen | 2017-08-28 21:20

Föreningen har tre aktiva bygglov:

 • plank uteplats (länk)
 • inglasning av balkong/uteplats (vindskydd) (länk)
 • hel inglasning av balkong/uteplats (länk)

Våra bygglov för balkonginglasning och plank uteplats håller på att gå ut. Under början av 2018 kommer styrelsen att arbeta med färdigställande av byggloven, och vill därför meddela att:

För att nyttja föreningens bygglov för inglasning balkong eller plank uteplats – planera för genomförande under år 2017. Ansökningstid för styrelsens tillstånd balkonginglasning och plank uteplats stoppas 2017-12-31.

27 aug 2017

Ny fastighetsförsäkring

Av styrelsen | 2017-08-27 20:29

Föreningen byter försäkringsbolag per 2017-09-01. Ny fastighetsförsäkring tecknad med If Skadeförsäkring AB. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bl.a. skadedjursförsäkring och försäkring för bostadsrätt (så kallat kollektivt bostadsrättstillägg) för samtliga hushåll.

Försäkringsvillkor, utdrag

 • Försäkringsvillkor uppladdat under Dokument.
 • Skadedjursförsäkring, se avsnitt Försäkringsvillkor för Anticimex – självrisk 0 kr
 • Kollektivt bostadsrättstillägg, se avsnitt Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet – självrisk 1 500 kr, men om byggnaden samtidigt drabbas av skada – och som ersätts genom fastighetens försäkring – gäller försäkringen utan självrisk, såvida inte innehavaren av bostadsrätten eller ägarlägenheten vållat skadan genom vårdslöshet.

Vid skada

Bostadsrättsinnehavare som drabbas av skada som går under bostadsrättstillägget anmäls till If Skadeförsäkring på 0771-81 58 18 eller www.if.se/foretag/vid-skada (föreningens org.nr 769621-0322).

Meddela även styrelsen, styrelse@brflundvaster2.se.

 

13 jul 2017

Surfskydd och antivirusprogram

Av styrelsen | 2017-07-13 12:43

I föreningens avtal med Telia för triple-play (bredband, telefon och TV) ingår även ett surfskydd/antivirusprogram för en dator per hushåll. Fram till nyligen har detta skett i form av programmet Säker Surf – men Säker surf utvecklas inte längre, därför tas tjänsten bort.

Vi har nu kommit överens med Telia om att istället få nyttja deras nya tjänst F-Secure SAFE kostnadsfritt i 60 månader för en dator per hushåll.

Beställningen sker via Telias Kundtjänst på telefon 90 200.

3 jul 2017

Radonmätning

Av styrelsen | 2017-07-03 15:36

Lunds kommun har begärt att föreningen genomför radonmätning i våra bostäder. Föreningen har beställt radonmätare och vill placera ut dem i bostadsrätter. Vi ber därför boende vara oss behjälpliga.

Ca 20 % (14 st) av våra lägenheter kommer att ingå i mätningen, med två detektorer per lägenhet. Mätningen skall pågå minst två månader och förläggas mellan 1 oktober och 30 april.

Vi delar ut detektorer och utförligare instruktioner i brevlåda hos berörda.

Uppdatering 2017-07-03, uppmätta radongashalter
Nu tittat på sammanställning av provresultat. Beräknat årsmedelvärde i deltagande lägenheter ligger långt under gränsvärdet för bostäder (200 Bq/m3). De ligger i intervallet <20 till 70 Bq/m3 (medelvärde 23 Bq/m3).

30 jun 2017

Reparation i garage och källarsluss

Av styrelsen | 2017-06-30 07:15

Under perioden 5-7 juli 2017 kommer entreprenör att göra åtgärder i garage utmed väggen vid garageplats 42-46 och garageramp med avseende på vatteninträngning. De som måste flytta sina bilar och inte kan använda sina garageplatser på grund av arbetet aviseras separat i sina brevlådor med uppgift om alternativ garageplats under entreprenadtiden.

Även källarsluss Grisslevägen 2 kommer att åtgärdas under samma tidsperiod med avseende på hög luftfuktighet. Dessutom skall man göra mindre tätningsarbete kring lufttrumman vid garageplats 1.

10 jun 2017

E-postfaktura och autogiro

Av styrelsen | 2017-06-10 09:02

Vi vill påminna om möjligheten till att få sina avier från föreningen via e-post och/eller betala dem automatiskt via autogiro.

Autogiroanmälan – se Dokument
Avier via e-post – anmälan/avanmälan via brf@bonea.se med uppgift om e-post, namn, förening och lägenhetsnummer (n-nnnn)

4 jun 2017

Efterbesiktning garantibesiktning (5 års)

Av styrelsen | 2017-06-04 11:51

I samband med garantibesiktning 2 (5 års) den 2 feb 2017 registrerades anmärkningar i ett antal lägenheter. Vi skall nu ha efterbesiktning med besiktningsman och entreprenör. Detta ger tillfälle, om man önskar, att besiktningsman åter kommer för att inspektera om anmärkningar skall anses åtgärdade.

Efterbesiktning görs 2017-06-28 från kl.8.

Om ni vill att vi skall göra efterbesiktning i er lägenhet meddela andreas.simonsson@brflundvaster2.se senast 2017-06-21. Är ni nöjd med åtgärderna i er lägenhet behöver ni inte göra någonting – ber man inte om efterbesiktning utgår vi från att man är nöjd.

12 maj 2017

Garantibesiktning (5 års)

Av styrelsen | 2017-05-12 06:41

Arbete pågår med att åtgärda besiktningsanmärkningar från besiktningen som gjordes i början av februari 2017. Åtgärderna skall vara klara för efterbesiktning 2017-06-08 om inget annat överenskommits mellan Brf och entreprenör.

2 maj 2017

Garagestädning

Av styrelsen | 2017-05-02 20:27

Garaget städas onsdagen den 31 maj 2017 kl 07:30-15:30. Vänligen flytta fordon så att arbetet kan utföras så smidigt som möjligt.

28 apr 2017

Föreningsstämma 2017

Av styrelsen | 2017-04-28 05:59

Ordinarie föreningsstämma ägde rum 26 april 2017 i Västerkyrkan, Lund.

Vid stämman presenterades föreningens ekonomi man gjorde val till styrelse, valberedning och revisor. Se vidare: Dokument respektive Styrelse och revisorer.

12 mar 2017

Inför föreningsstämma 2017

Av styrelsen | 2017-03-12 17:11

Den 26 april 2017 håller Brf Lund Väster 2 årsstämma. Vid stämman kommer val till ny styrelse att genomföras. För dig med intresse för uppdrag i styrelsen – kontakta valberedningen:

Ann Asp (Grisslevägen 6-1502), sammankallande,
ann.asp@brflundvaster2.se
Maud Eker (Grisslev 6-1003)

Motioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2017-03-24.

2 feb 2017

Omläggning lån

Av styrelsen | 2017-02-02 11:37

Omläggning av två av föreningens tre lån genomfördes 2017-01-30 (lån 1 och 3, nedan). Efter upphandling med fyra deltagande banker tecknades nya lån i Sparbanken Skåne. Nya lån valdes att bindas på ett respektive tre år. I samband med omläggning gjordes också en extraamortering.

Efter omläggning är medelräntan för våra fastighetslån under 1%. Föreningens räntekostnader år 2017 väntas minska med ca 430 000 kr jämfört med år 2016.

Efter omläggning har föreningen lån enligt följande:

Lån Belopp [mkr] Ränta [%] Bindningstid
1 18 0,75% 2018-01-25
2 17 0,97% 2019-01-30
3 15 1,16% 2020-01-24
Summa 50
11 jan 2017

Energiuppföljning 2016

Av styrelsen | 2017-01-11 06:56

Värmeförbrukningen ökade under 2016 (4%); fjärrvärmeförbrukning ökade med 37%, samtidigt som återvinningen från värmepumpen minskade med 13%. Under året har även varmvattenåtgången ökat något (3%). Att fjärrvärmeförbrukningen ökat tolkas som att vi sämre kunnat tillvarata värmeåtervinning från vår värmepump, samtidigt som behovet ökat.

Föreningen har, sedan juli 2016, infört gemensam el; därmed ingår nu hushållsel i elmätningen. Jämförelse av elförbrukningen mot tidigare år är därför svårare, dock kan nämnas att värmepumpens elförbrukning minskat under 2016.

2016 2015 Förändring
Värme:
från Fjärrvärme, MWh 233 170 +37%
från Värmepump, MWh 298 341 -13%
summa Värmeförbrukning, MWh: 531 511 +4%
El:
Fastighetsel, MWh 249 (171) ändr förutsättn
varav Värmepump, MWh -78 -90 -13%
netto Fastighetsel, MWh 171 (81) ändr förutsättn