29 nov 2013

Planer på studentbostäder vid Måsen 14

Av styrelsen | 2013-11-29 07:11

Lunds kommunUppdaterad – överklagan inlämnad:

Styrelsen har fått brev från Stadsbyggnadskontoret i Lund med anledning av inkommen ansökan om bygglov för studentbostäder vid grannfastigheten Måsen 14 (Tärnvägen 10 A-E):

Grannehörande, Studentbostäder vid Måsen 14

Styrelse för Brf Lund Väster 2 respektive Brf Lund Väster 3 har i ett gemensamt brev till Byggnadsnämnden sagt nej till dessa planer:

Synpunkter avseende studentbostäder vid Måsen 14

Sydsvenskan har 2013-10-17 uppmärksammat planerna:

Vårdlokaler-kan-bli-studentboende

Byggnadsnämnden beviljade tidsbegränsat bygglov (2013-10-17) för ändrad användning från vårdlokal och kontor till korridorrum för studenter samt för utvändig ändring med ny utrymningstrappa.

Styrelse för Brf Lund Väster 2 och Brf Lund Väster 3 har i ett gemensamt brev till Länsstyrelsen i Skåne överklagat beslutet:

Överklagan studentbostäder vid Måsen 14

Besöksräknare

375 519 besökare sedan 2019-09-18