11 jun 2018

Detaljplan Måsen 21

Av styrelsen | 2018-06-11 23:53

Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund). I ny detaljplan ingår bland annat förtätning med fyra nya flerbostadshus i tre till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter.

Överklagan har nu behandlats. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.