29 jan 2018

Detaljplan Måsen 21 överklagad

Av styrelsen | 2018-01-29 22:27

Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund). I ny detaljplan ingår bland annat förtätning med fyra nya flerbostadshus i tre till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter.

Framförallt vänder vi oss emot att ny bebyggelse är avsevärt högre och mer omfattande än vad den befintliga stadsmiljön i detta område tål. Måsen 21 ligger i Lunds perifieri, inte i stadskärnan.

3d-figurer har tagits fram – baserad på föreslagen detaljplan och omkringliggande byggnader – som på ett talande sätt visar att ny bebyggelse skulle bli ett främmande inslag i befintlig miljö.

– Det planförslag som visas ger intryck av att vara totalt anpassat till beställarens önskemål. Uppdraget bör istället vara att göra en plan som anpassar beställarens önskemål med den befintliga stadsmiljön. Vår stadsdel kan tåla viss förtätning, men inte hur mycket som helst.