1 feb 2018

Energiuppföljning 2017

Av styrelsen | 2018-02-01 20:26

Total värmeförbrukning 2017 ungefär lika året innan (+1%), varmvattenförbrukningen ökat (+6%) och något större andel av värmen har skapats genom vår värmepump (+4%).

2017 2016 Förändring
Värme:
från fjärrvärme, MWh 226 233 -3%
från värmepump, MWh 309 298 4%
summa värmeförbrukning, MWh 534 531 1%
El:
summa fastighetsel, MWh 345 249 ej jmfbar*)
varav värmepump, MWh 82 78 4%
netto fastighetsel, MWh 263 171 ej jmfbar*)
Varmvatten:
vattenmätare, m3 2 231 2 101 6%

*) Föreningen har, sedan juli 2016, infört gemensam el; därmed ingår nu hushållsel i elmätningen. Elförbrukningen är inte jämförbar då omfattningen skiljer sig mellan åren.