9 sep 2018

Ny dörrautomatik

Av styrelsen | 2018-09-09 07:32

Ny dörrautomatik upphandlad. Dörröppnare installeras på dörrar mellan trapphus och garage, samt entrédörrar – totalt omfattas 9 dörrar (befintlig dörrautomatik Grisslevägen 6 behålls och kompletteras).

’Armbågskontakt’ används för att öppna respektive dörr. Från trapphus mot garagesluss dörröppning via nyckelbrytare. Entrédörr öppnas med portkod och därefter trycka på öppningsknapp.

Preliminärt installeras dörrautomatiken under 2018v40.