19 okt 2018

Kassun för källsortering

Av styrelsen | 2018-10-19 21:17

Vi har noterat tidvis överfylld kassun för pappersförpackningar, men också lämnade kartonger utanför.

Inga sopor får lämnas utanför kärlen.

Vi uppmanar våra medlemmar att klämma ihop kartonger så att de tar minimal plats, samt om kassunen är full gå till motsvarande på Grisslevägen 2 respektive Grisslevägen 11.