29 okt 2018

Ändrad avgift hushållsel

Av styrelsen | 2018-10-29 20:05

Vid styrelsemöte 2018-10-29 beslöts justera avgifter för varmvatten och hushållsel. Ny avgift införs på förbrukning som börjar 2018-11-01:

På grund av ökat inköpspris kommer föreningen att höja avgift för hushållsel med 0,20 kr/kWh (+20 %); ny avgift 1,19 kr/kWh. Avgift för varmvatten behålls oförändrad, 49,25 kr/m3 (+0 %).

Debitering sker i efterskott, ändringen debiteras första gången på månadsavi för april 2019.

Årsavgift, garagehyra och övriga avgifter för 2019 presenteras efter avslutat budgetarbete i slutet av innevarande år.