20 aug 2018

Reparation i garage

Av styrelsen | 2018-08-20 12:04

6-7 september 2018 kommer entreprenör att arbeta med avseende på skadan av två pelare i garaget, vid garageplats 28-29.

I deras arbete ingår att ta bort lösa betongdelar från befintliga betongpelare samt kontrollera att ingen dubb från bjälklaget finns kvar i densamma, laga upp betongpelare och måla dessa med samma färgnyans som tidigare. Entreprenören kommer täcka in berörda ytor för att minimera damm. Målningen görs senare om torktiden kräver detta.

Bilägare som måste flytta sina bilar pga arbetet meddelas separat. Då mindre damm kan förekomma kan även fler vilja ta bort sina bilar.

Stämp (monteringsstöd) kommer att stå kvar ytterligare en tid. Ersätts i ett senare skede till permanenta stålstolpar.