24 feb 2018

Inför föreningsstämma 2018

Av styrelsen | 2018-02-24 13:39

Brf Lund Väster 2 årsstämma planeras genomföras i Petersgården 2018-05-08. Vid stämman kommer val till ny styrelse att genomföras. För dig med intresse för uppdrag i styrelsen – kontakta valberedningen:

Ann Asp (Grisslevägen 6-1502), sammankallande,
ann.asp@brflundvaster2.se
Maud Eker (Grisslev 6-1003)

Motioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2018-03-24.