31 jan 2018

Omläggning lån

Av styrelsen | 2018-01-31 19:20

Omläggning av ett av föreningens tre lån genomfördes 2018-01-25 (lån 1, nedan). Nytt lån tecknades, efter upphandling, i Handelsbanken. Denna gång valdes att binda lånet på tre år. I samband med omläggning gjordes också en extraamortering.

Visserligen blev räntesatsen något högre än före omläggning, men föreningens räntekostnader år 2018 väntas minska med ca 40 000 kr jämfört med år 2017; tack vare lägre låneskuld. Medelräntan för våra fastighetslån är knappt 1%.

Efter omläggning har föreningen lån enligt följande:

Lån Belopp [mkr] Ränta [%] Bindningstid
1 17 0,85% 2021-01-30
2 17 0,97% 2019-01-30
3 15 1,16% 2020-01-24
Summa 48