28 aug 2018

Ändringar i styrelsen

Av styrelsen | 2018-08-28 22:10

Bengt Skantz (suppl) och Karin Lindqvist (suppl) lämnar styrelsen 2018-08-31 – båda pga flytt. Vi tackar för deras engagemang i styrelsen.