27 nov 2018

Hyra och avgifter 2019

Av styrelsen | 2018-11-27 06:33

På grund av ökat inköpspris höjer föreningen avgift för hushållsel med 0,20 kr/kWh (+20 %); ny avgift 1,19 kr/kWh. Ny avgift infördes på förbrukning från 2018-11-01. Ändringen aviserades 2018-10-29.

I övrigt endast ändringar med avseende på nytt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är beräknat till 46 500 kr (2018: 45 500 kr).

Vid styrelsemöte 2018-11-26 beslöts om avgifter och hyra för 2019 enligt följande:

Årsavgift lägenhet: 550 kr/kvm (medelvärde) oförändrad
Hyra garageplats: 650 kr/mån bil
325 kr/mån MC/moped
oförändrad
Bredband: 216 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 49,25 kr/m3 oförändrad
El: 1,19 kr/kWh +20 %
Pantsättningsavgift: 465 kr (1 % pbb) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 162,50 kr (2,5 % pbb) justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift: 387,50 kr/mån (1/12*10 % pbb) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad