28 aug 2017

Bygglov balkonginglasning och plank uteplats

Av styrelsen | 2017-08-28 21:20

Föreningen har tre aktiva bygglov:

  • plank uteplats (länk)
  • inglasning av balkong/uteplats (vindskydd) (länk)
  • hel inglasning av balkong/uteplats (länk)

Våra bygglov för balkonginglasning och plank uteplats håller på att gå ut. Under början av 2018 kommer styrelsen att arbeta med färdigställande av byggloven, och vill därför meddela att:

För att nyttja föreningens bygglov för inglasning balkong eller plank uteplats – planera för genomförande under år 2017. Ansökningstid för styrelsens tillstånd balkonginglasning och plank uteplats stoppas 2017-12-31.