12 mar 2017

Inför föreningsstämma 2017

Av styrelsen | 2017-03-12 17:11

Den 26 april 2017 håller Brf Lund Väster 2 årsstämma. Vid stämman kommer val till ny styrelse att genomföras. För dig med intresse för uppdrag i styrelsen – kontakta valberedningen:

Ann Asp (Grisslevägen 6-1502), sammankallande,
ann.asp@brflundvaster2.se
Maud Eker (Grisslev 6-1003)

Motioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2017-03-24.