Ändrad avgift hushållsel

Vid styrelsemöte 2018-10-29 beslöts justera avgifter för varmvatten och hushållsel. Ny avgift införs på förbrukning som börjar 2018-11-01:

På grund av ökat inköpspris kommer föreningen att höja avgift för hushållsel med 0,20 kr/kWh (+20 %); ny avgift 1,19 kr/kWh. Avgift för varmvatten behålls oförändrad, 49,25 kr/m3 (+0 %).

Debitering sker i efterskott, ändringen debiteras första gången på månadsavi för april 2019.

Årsavgift, garagehyra och övriga avgifter för 2019 presenteras efter avslutat budgetarbete i slutet av innevarande år.

Ändrad avisering hushållsel och varmvatten

Från och med nästa avgiftsavisering (avgift för juli 2018) kommer avisering av hushållsel och varmvatten se annorlunda ut:

  • Hushållsel och varmvatten kommer endast redovisas som två klumpsummor. För att se summornas uträkning (förbrukning och enhetspris) loggar man in på webbportalen.
  • På webbportalen finns förutom uträkningsunderlag även staplar som visar förbrukning över tid samt alla mätarställningar. Det ger boende bättre översikt samt information om att man skall vända sig till Techem om frågor gällande sin förbrukning och inte Bonea.
  • Vid ägarbyte kommer föreningen inte göra fördelning av debiteringen mellan säljare/köpare utan låter parterna själva komma överens om detta. Föreningens avgift för hushållsel och varmvatten debiteras köparen.

Läs mer: El- / varmvattenmätare

Avgift och hyra 2017

Föreningens ekonomi är god och stabil. Styrelsen har beslutat att inte ta ut någon årsavgift för januari 2017, övriga månader tas oförändrad årsavgift. Detta motsvarar en rabatt om 8 % på helåret, eller i årsmedelvärde 530 kr/kvm. Viss justering av avgift för varmvatten och el görs, införs först vid avläsningsperiod som börjar 2017-02-01. Prisbasbeloppet för 2017 är beräknat till 44 800 kr. Läs mer