4 jun 2017

Efterbesiktning garantibesiktning (5 års)

Av styrelsen | 2017-06-04 11:51

I samband med garantibesiktning 2 (5 års) den 2 feb 2017 registrerades anmärkningar i ett antal lägenheter. Vi skall nu ha efterbesiktning med besiktningsman och entreprenör. Detta ger tillfälle, om man önskar, att besiktningsman åter kommer för att inspektera om anmärkningar skall anses åtgärdade.

Efterbesiktning görs 2017-06-28 från kl.8.

Om ni vill att vi skall göra efterbesiktning i er lägenhet meddela andreas.simonsson@brflundvaster2.se senast 2017-06-21. Är ni nöjd med åtgärderna i er lägenhet behöver ni inte göra någonting – ber man inte om efterbesiktning utgår vi från att man är nöjd.