16 okt 2017

Elabonnemangsanalys och laddstolpar elbilar

Av styrelsen | 2017-10-16 21:42

Föreningen har tagit kontakt med Kraftringen (vår elnätsleverantör) för att bedöma ett par saker:

Elabonnemangsanalys

Föreningen har beställt ”elabonnemangsanalys” av Kraftringen. Syftet var att kontrollera om vi har rätt elabonnemang i förhållande till vår förbrukning, eller om det finns pengar att spara genom att ändra vårt abonnemang. Idag har vi ett 160 A säkringsabonnemang.


Kraftringen har kontrollerat mot senaste årets förbrukning. Högst timmedelvärde var ca 125 A (2017-01-24 kl.18-19). Att minska ett steg i abonnemangsstorlek vore till just 125 A säkringsabonnemang, men utifrån toppbehovet kan man inte rekommendera detta (små marginaler).

Däremot rekommenderades byte till ”effektabonnemang”. Då behåller man säkringsstorleken (i vårt fall 160 A) men debiteringen räknas ut på annat sätt. Hade föreningen haft effektabonnemang med senaste årets förbrukning hade vi sparat ca 14 000 kr+moms, så det var en tydlig rekommendation att göra denna förändring i vår förening. Föreningen byter till effektabonnemang 1 november 2017.

Laddstolpar elbilar

Vi har även ställt fråga till Kraftringen:
– ”Om föreningen har last likt senaste året, hur många laddplatser för elbilar skulle vi kunna installera i vårt garage?”

En preliminär bedömning är att:

  • Vid oförändrad huvudsäkring, 160 A, skulle vi kunna installera ca 6 st laddplatser med ”normalladdare” (1-fas/16 A/3,7 kW) eller 1 st laddplats för ”semi-snabbladdare” (3-fas/32 A/22 kW).
  • Vid höjning till 200 A huvudsäkring skulle vi kunna installera ca 15 st laddplatser med ”normalladdare” (1-fas/16 A/3,7 kW) eller 2-3 st ”semi-snabbladdare” (3-fas/32 A/22 kW).

Ovanstående laddare i räkneexemplet utgörs av ointelligenta laddare, dvs de laddar utan hänsyn till annan last. Det finns även intelligenta laddare, som minskar laddströmmen när behovet av annan last är stor (låter laddningen ta längre tid för att inte överbelasta huvudsäkringen). Då kan man montera fler laddboxar, men lämpligt antal är svårare att avgöra.