27 aug 2017

Ny fastighetsförsäkring

Av styrelsen | 2017-08-27 20:29

Föreningen byter försäkringsbolag per 2017-09-01. Ny fastighetsförsäkring tecknad med If Skadeförsäkring AB. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bl.a. skadedjursförsäkring och försäkring för bostadsrätt (så kallat kollektivt bostadsrättstillägg) för samtliga hushåll.

Försäkringsvillkor, utdrag

  • Försäkringsvillkor uppladdat under Dokument.
  • Skadedjursförsäkring, se avsnitt Försäkringsvillkor för Anticimex – självrisk 0 kr
  • Kollektivt bostadsrättstillägg, se avsnitt Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet – självrisk 1 500 kr, men om byggnaden samtidigt drabbas av skada – och som ersätts genom fastighetens försäkring – gäller försäkringen utan självrisk, såvida inte innehavaren av bostadsrätten eller ägarlägenheten vållat skadan genom vårdslöshet.

Vid skada

Bostadsrättsinnehavare som drabbas av skada som går under bostadsrättstillägget anmäls till If Skadeförsäkring på 0771-81 58 18 eller www.if.se/foretag/vid-skada (föreningens org.nr 769621-0322).

Meddela även styrelsen, styrelse@brflundvaster2.se.