1 nov 2017

Granskning av detaljplan för Måsen 21 (Tärnvägen)

Av styrelsen | 2017-11-01 23:16

Lunds kommun har beslutat upprätta detaljplan för att bebygga grannfastigheten. Synpunkter på detaljplanen ska skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden senast 15 november 2017.

Underrattelse Granskning-2017-10-31

Tidigare har ett planförslag varit utsänt för samråd – styrelsen lämnade då synpunkter till underlaget (länk).

Se vidare:
Lunds kommun, Planer på gång, Lund
Weidekke bostad, Grönalund