27 nov 2017

Hyra och avgifter 2018

Av styrelsen | 2017-11-27 22:43

Styrelsen har beslutat sänka årsavgiften med 5 % från 2018-01-01. Avgift för varmvatten och el höjs något likt självkostnad; höjningen införs vid avläsningsperiod som börjar 2018-02-01. Prisbasbeloppet för 2018 är beräknat till 45 500 kr.

Vid styrelsemöte 2017-11-27 beslöts om avgifter och hyra för 2018 enligt följande:

Årsavgift lägenhet: medelvärde 550 kr/kvm sänkning 5 %
Hyra garageplats: bil 650 kr/mån
MC/moped 325 kr/mån
oförändrad
Bredband: 216 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 49,25 kr/m3 höjning 3 %
El: 0,99 kr/kWh höjning 3 %
Pantsättningsavgift: 455 kr (1 % pbb) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 137 kr (2,5 % pbb) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad