3 jul 2017

Radonmätning

Av styrelsen | 2017-07-03 15:36

Lunds kommun har begärt att föreningen genomför radonmätning i våra bostäder. Föreningen har beställt radonmätare och vill placera ut dem i bostadsrätter. Vi ber därför boende vara oss behjälpliga.

Ca 20 % (14 st) av våra lägenheter kommer att ingå i mätningen, med två detektorer per lägenhet. Mätningen skall pågå minst två månader och förläggas mellan 1 oktober och 30 april.

Vi delar ut detektorer och utförligare instruktioner i brevlåda hos berörda.

Uppdatering 2017-07-03, uppmätta radongashalter
Nu tittat på sammanställning av provresultat. Beräknat årsmedelvärde i deltagande lägenheter ligger långt under gränsvärdet för bostäder (200 Bq/m3). De ligger i intervallet <20 till 70 Bq/m3 (medelvärde 23 Bq/m3).