5 maj 2014

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Av styrelsen | 2014-05-05 08:18

skatteverketUppdaterad efter kontroll med Skatteverket:

Föreningen ska betala fastighetsavgift (för bostadsdelen) och fastighetsskatt (för lokaldelen).

Föreningen betalar ingen fastighetsavgift år 1-5, halv avgift år 6-10, och full avgift fr.o.m. år 11 – alternativt fastställt maxbelopp/lägenhet (om det ger lägre avgift).

Fastighetsskatt för lokaler (garage) berörs inte av ovanstående lättnadsregler.

Fråga: Från vilket år måste föreningen betala fastighetsavgift?

Svar: Föreningens bostadshus har värdeår 2011 och är helt befriade från fastighetsavgift under inkomstår 2012-2016.