10 mar 2014

Åtgärder garantibesiktning

Av styrelsen | 2014-03-10 18:51

Den 9-11 december 2013 genomfördes garantibesiktning (GB1) vid vår förening. Protokoll med anmärkningar i lägenheter delades ut i respektive brevlåda den 5 februari 2014. Besiktningsanmärkningar planeras åtgärdas i lägenheter under mars-maj 2014.

Schema åtgärd lägenheter GB1

Entreprenören (JM) ansvarar för att tillsammans med den boende kvittera genomförd (kolumn JM) och av boende godkänd åtgärd (kolumn BRF); vid osäkerhet om åtgärden kan anses godtagbar kan den boende avstå att kvittera. Kring de punkter som inte signerats av såväl JM som boende får styrelsen avgöra lämplig åtgärd (t.ex. genom att påkalla en efterbesiktning).